HomeActueelNieuwsZorg met hart en ziel, maar met de nodige maatregelen

Zorg met hart en ziel, maar met de nodige maatregelen

23 maart 2020

 

Sinds de uitbraak van het coronavirus neemt CuraMare maatregelen om besmetting en verspreiding te beperken. CuraMare volgt hierin nauwgezet de maatregelen van het RIVM en de GGD. Ondanks de uitbraak gaat de zorg daar waar mogelijk door en wordt kwaliteit geleverd aan bewoners, cliënten en patiënten.


Ouderenzorg
Vorige week sloot CuraMare de deuren van de woonzorglocaties voor bezoek. Bewoners van de woonzorglocaties verblijven, in ieder geval tot 6 april, in hun appartement of zit-/slaapkamer. Alle gezamenlijke activiteiten, zoals koffiedrinken, beweeggroepen en eten in het restaurant zijn voorlopig geannuleerd. Bewoners met verschijnselen van het coronavirus worden volgens strikte isolatiemaatregelen verzorgd.

Ondanks de strenge richtlijnen gaat de dagelijkse zorg op alle locaties onverminderd door. Indien er nieuwe cliënten opgenomen worden, wordt er extra zorgvuldig gekeken naar de gezondheid van de nieuw op te nemen bewoners.


Thuiszorg
Cliënten van CuraMare Thuiszorg moeten, net als iedereen in Nederland, sociale contacten beperken. De wijkverpleging en huishoudelijke hulp bieden de zorg zoveel mogelijk volgens de bekende routes. Soms betekent dat wel dat de zorg op een ander tijdstip gegeven wordt. Ook in de thuiszorg zijn wij in staat om cliënten in isolatie te verzorgen en verplegen.


Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis zet, waar mogelijk, afspraken om in telefonische consulten, beeldbellen of stelt deze uit. Zo hoeven patiënten, als het niet noodzakelijk is, niet naar het ziekenhuis te komen. Het wijzigen en uitstellen van afspraken in het ziekenhuis doen wij om contacten te beperken, medewerkers beschikbaar te houden voor de zorg voor ernstig zieke patiënten en om ons voor te bereiden op de mogelijk toenemende zorgvraag. Daarnaast zijn de bezoektijden aangepast en de bezoekregels aangescherpt. Inmiddels zijn de eerste patiënten besmet met het coronavirus opgenomen in de kliniek en op de Intensive Care.


Beleid CuraMare
CuraMare werkt op dit moment vanuit een crisisstructuur. Dit houdt in, dat er dagelijks een crisisbeleidsteamoverleg, een operationeel teamoverleg en capaciteitsoverleg plaatsvindt. Het crisisbeleidsteam houdt updates vanuit het RIVM nauwlettend in de gaten en vertaalt deze voor het operationeel team naar maatregelen en acties. In het capaciteitsoverleg wordt dagelijks de bezetting van medewerkers zo optimaal mogelijk ingepland. De medewerkers van CuraMare werken in vaste teams en afdelingen en worden verzocht thuis te blijven bij ziekteverschijnselen. Het belangrijkste is nu dat de zorg op onze locaties door kan blijven gaan. Daarom stellen we alles in het werk om onze medewerkers beschikbaar te houden.


Steunbetuigingen vanuit de bevolking
Er wordt op vele manieren door de bevolking en bedrijven meegeleefd, hulp aangeboden en waardering uitgesproken voor al onze medewerkers. De medewerkers van CuraMare waarderen deze steun enorm!

Voor specifieke vragen over het coronavirus en de maatregelen die CuraMare neemt kijkt u op onze websites:

Voor algemene informatie over het coronavirus kijkt u op: www.rivm.nl/nieuwcoronavirus.