HomeActueelNieuwsSpoedeisende zorg móet beschikbaar blijven voor onze regio

Spoedeisende zorg móet beschikbaar blijven voor onze regio

12 april 2022


Spoedeisende zorg móet beschikbaar blijven voor de inwoners van Goeree Overflakkee en Voorne aan Zee
De zorg staat onder druk door vergrijzing, stijging van de acute zorgvraag, oplopend tekort aan medewerkers en problemen rondom kostenbeheersing. Landelijk is er veel aandacht voor het optimaliseren van deze spoedzorg. Recent is het advies “passende acute zorg” van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verschenen met voorstellen voor verbetering binnen de spoedzorg. Er zijn veel uitdagingen voor zorgorganisaties. Geen enkele organisatie kan het alleen. Intensiever samenwerken in de regio is een must.

Samenwerken in de regio voor het behoud en verbeteren van (acute) zorg dichtbij de bewoners
Binnen Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is de overtuiging van de noodzaak van intensief samenwerken binnen de regio al jaren aanwezig en dit wordt bevestigd door de oproep van de NZa tot samenwerking op het gebied van de acute zorg binnen netwerken. Zo wordt er door Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis samen met de ouderenzorgorganisatie binnen CuraMare, de huisartsen en omliggende ziekenhuizen hard gewerkt om de acute zorg binnen de regio te blijven aanbieden. Dit is een randvoorwaarde om 24/7 goede zorg beschikbaar te houden voor de inwoners.

Consequenties spoedzorg
In het rapport wordt echter ook gesproken over het concentreren van Spoed Eisende Hulpposten en het verminderen van het aantal SEH’s in Nederland. Een dergelijk besluit voor de SEH van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis zou desastreuze consequenties kunnen hebben voor de keten van spoedeisende zorg in de regio en daarmee voor het beschikbaar houden van acute zorg voor de inwoners van het verzorgingsgebied.

Koos Moerland, voorzitter raad van bestuur CuraMare, vertelt: “De SEH is een onmisbaar onderdeel uit de keten van spoedzorg. Wij zetten dan ook alles op alles om ervoor te zorgen dat de volledige keten, inclusief Spoed Eisende Hulppost, intact blijft. Wij hebben ons altijd ingespannen voor goede zorg en mogen het nu niet laten gebeuren dat de SEH als belangrijk onderdeel van onze levensreddende voorzieningen verdwijnt. Wij zullen met zijn allen de schouders eronder moeten zetten voor het behoud van de SEH en daarmee de beschikbaarheid van acute zorg voor onze inwoners. Eén van de gevolgen zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er geen bevallingen meer kunnen plaatsvinden op de eilanden en dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Garanties kunnen wij echter niet geven, omdat de vergoeding voor het beschikbaar houden van de SEH steeds verder onder druk komt te staan. Voor het behoud van goede zorg inclusief SEH hebben we de regio nodig en de regio heeft ons nodig. Onze overtuiging is dat we het samen moeten doen”.

Mariska Shekary, medisch lid raad van bestuur en portefeuillehouder ziekenhuiszorg, vult aan: “De SEH werkt nauw samen met de huisartsenpost en deelt in de nacht een arts die dan 1e aanspreekpunt is voor alle patiënten die zich melden, en we werken nauw samen met de ouderenzorg binnen onder andere CuraMare, waarbij de oudere patiënt rechtstreeks vanuit de spoedeisende hulp opgenomen kan worden voor langdurige verpleging of verzorging in onze verzorgingshuizen. Daarnaast is het SEH- en IC-team van het ziekenhuis in de avond, nacht en weekend uren beschikbaar voor de ernstig zieke patiënten die in het ziekenhuis liggen opgenomen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de rol van de SEH in het grotere geheel. Op die manier werken we zo doelmatig mogelijk samen binnen de keten en zetten we de beschikbare mensen en middelen in waar ze het meest nodig zijn. Alleen door al deze vormen van integrale zorg in ogenschouw te nemen kan men de consequenties overzien als een essentieel onderdeel hiervan zou verdwijnen.”

Oplossing is maatwerk
Shekary vervolgt: “Gelukkig ziet Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis veel kansen. Zowel binnen CuraMare als met onze overige zorgpartners in ons verzorgingsgebied en met onder andere het Maasstad Ziekenhuis in onze regio trekken we samen op om steeds maatwerk oplossingen te vinden en de spoedzorgketen inhoudelijk voor de patiënt te verbeteren, efficiënter en toekomstig bestendig te maken. De NZa is op zoek naar regio’s en netwerken waarin gezamenlijk en innovatief wordt gewerkt aan oplossingen, we verwachten dan ook steun vanuit die hoek wanneer wij met concrete voorstellen komen.”

Spoed zorg dichtbij huis is een absolute noodzaak
“Goede, toegankelijke (spoed)zorg dichtbij huis is een absolute noodzaak en gaat over veel meer dan de Spoed Eisende Hulp alleen. Als de spoedeisende hulp verdwijnt heeft dit grote consequenties voor de overige zorg in het ziekenhuis en voor de zorg geleverd door onze partners. Een volwaardig ziekenhuis dichtbij huis is ontzettend belangrijk voor onze regio. Wij gaan daarom door om ons actief in te zetten voor (regionale) uitwerking van integrale spoedzorg. We gaan steeds voor de meest optimale oplossing!”