HomeActueelNieuwsGemeenten, ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgpartijen trekken samen op voor behoud van goede spoedzorg voor de regio

Gemeenten, ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgpartijen trekken samen op voor behoud van goede spoedzorg voor de regio

30 maart 2023

Lokale overheden en zorgpartijen staan samen op de bres voor behoud van de acute zorg voor de regio. De samenwerking tussen de gemeenten Goeree-Overflakkee, Voorne aan Zee en Nissewaard met Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum en huisartsen is de laatste periode daarom hechter geworden.

Burgemeesters Ada Grootenboer (Goeree-Overflakkee), Foort van Oosten (Nissewaard) en Peter Rehwinkel (Voorne aan Zee) geven aan: “Samen met de ziekenhuizen en huisartsen maken we ons grote zorgen over plannen om spoedzorg te concentreren en beschikbaarheidsfinanciering aan te passen. Toegang tot spoedzorg dichtbij huis is een basisvoorziening voor inwoners van onze gemeenten en nodig voor de leefbaarheid van de regio. Samen met Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, de ouderenzorg van CuraMare, Spijkenisse Medisch Centrum, huisartsen en bijvoorbeeld de ambulancedienst, maken we ons hard voor behoud, verbetering en versterking van de acute voorzieningen die er nu zijn. ”

Mariska Shekary, medisch lid raad van bestuur van CuraMare: “De minister wijst terecht op het belang van goede kwaliteit van de acute zorg op SEH’s in alle regio’s. Hierover hebben wij gelukkig geen zorgen omdat Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis aan alle kwaliteitseisen voor de SEH voldoet. Hoog complexe acute zorg wordt volgens landelijke richtlijnen doorverwezen naar daarvoor bestemde grotere ziekenhuizen. Dit betreft echter maar een klein deel van het aanbod aan acute zorg, alle overige acute zorgvragen worden in het eigen verzorgingsgebied opgepakt en belanden deels op onze SEH. Mochten wij deze zorg niet meer kunnen bieden omdat bijvoorbeeld passende financiering ontbreekt dan neemt de kwaliteit van de spoedzorg voor de inwoners van de Zuid Hollandse Eilanden ernstig af.”

Han Gloudemans van Zorggroep Haringvliet en Dominiek Rutters van Cohaesie: “Ook de huisartsenorganisaties uit de regio zijn actief aangesloten. Spoedzorg leveren we immers samen. Dit uit zich onder andere in het project Toekomstbestendige spoedzorg, waarin CuraMare, huisartsenorganisaties Cohaesie en Zorggroep Haringvliet en de gemeentes samen met andere zorgpartijen kijken naar manieren om de gehele keten van spoedzorg voor de regio te behouden en verbeteren. Door goed en slim samen te werken of door nieuwe vormen van samenwerking te ontwikkelen.”

Ook in Roaz ZuidWestNederland – het bestuurlijk overleg wat gezamenlijk verantwoordelijk is voor het borgen van de kwaliteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg – wordt gekeken hoe we de acute zorg in de hele regio toekomstbestendig kunnen houden. Dit geldt voor zowel laagcomplexe zorg als hoogcomplexe zorg; op al die terreinen is intensieve samenwerking gewenst tussen alle partijen in de zorg. Actueel is bijvoorbeeld de periode van sluiting van de Haringvlietbrug deze zomer; ook dan wordt onderling uitstekend samengewerkt en afgestemd om acute zorg voor alle burgers in de regio te borgen.  

Bestuurders Mariska Shekary en Tessa van Maanen van Spijkenisse Medisch Centrum: “We zijn trots op de intensieve samenwerking in onze regio en laten graag zien wat er zoal in de afgelopen jaren op de SpoedEisendeHulp van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het Spoedplein bij Spijkenisse Medisch Centrum is gerealiseerd aan innovatieve samenwerking en aan welke plannen er momenteel met alle partners wordt gewerkt voor nog verdere verbetering in de keten.”