HomeActueelNieuwsWat betekent de VRE-uitbraak in het ziekenhuis voor bewoners en cliënten van CuraMare?

Wat betekent de VRE-uitbraak in het ziekenhuis voor bewoners en cliënten van CuraMare?

29 maart 2019

In Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland is een VRE-bacterie gevonden. Conform protocol heeft het ziekenhuis een contactonderzoek uitgezet met als doel verdere verspreiding van de bacterie te voorkomen.

Inmiddels weten we dat de cliënten die op dit moment in de thuis- en ouderenzorg verblijven en in de achterliggende periode zijn opgenomen geweest in het ziekenhuis op één van de risicoafdelingen, als risicocliënt gezien worden. Deze cliënten moeten verpleegd of verzorgd worden met contact-isolatie. Dit betekent dat de verzorging een schort en handschoenen draagt. Deze maatregel wordt gehandhaafd tot de kweekuitslag negatief is. Alle appartementen van de risicocliënten worden volgens protocol vanaf woensdagochtend 27 maart jl. gereinigd en gedesinfecteerd.

VRE-bacterie
De afkorting VRE staat voor Vancomycine Resistente Enterokok. Enterokokken maken deel uit van de normale darmflora. Gezonde mensen die een dergelijke bacterie bij zich dragen, ondervinden hier vrijwel nooit last van en worden er ook niet ziek van. De VRE-bacterie verdwijnt meestal vanzelf. Alleen bij verzwakte mensen kunnen enterokokken soms infecties veroorzaken. Behandeling is dan wel mogelijk, maar met speciale antibiotica die hiervoor doorgaans door ons in reserve wordt gehouden. 

Contactonderzoek
De landelijke richtlijn schrijft voor dat patiënten die mogelijk door hun verblijf in het ziekenhuis in aanraking zijn gekomen met een eventuele bacterie, uit voorzorg benaderd worden voor het afnemen van controlekweken. Dit heet een contactonderzoek. Patiënten die tot de risicogroep behoren, worden uitgenodigd voor dit contactonderzoek. Als een patiënt recentelijk in het ziekenhuis opgenomen is geweest, maar niet wordt uitgenodigd voor het contactonderzoek dan is er bij deze patiënt geen kans op besmetting geweest. Ook de bezoekers van de open dag van het ziekenhuis op zaterdag 16 maart jl. lopen geen enkel risico op besmetting. Het contactonderzoek is bedoeld om vast te stellen of de betreffende personen de bacterie bij zich dragen en om verdere verspreiding te voorkomen. De patiënten die tot de risicogroep behoren worden gevraagd thuis kweken af te nemen en dit naar het ziekenhuis terug te sturen. Na afname van de kweekserie duurt het ongeveer twee weken voordat de uitslag voor de persoon bekend is.

Veel gestelde vragen
Het ziekenhuis begrijpt dat (ex-)patiënten van de betreffende afdelingen vragen kunnen hebben over de VRE-bacterie. Het ziekenhuis heeft deze vragen met bijbehorende antwoorden op een rij gezet en wij hebben dit geplaatst onder dit bericht. Ook kunt u de folder ‘VRE-maatregelen’ raadplegen. Indien u na het lezen hiervan alsnog vragen hebt, kunt u deze stellen aan uw contactverzorgende, eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV’er) of teamleider van de betreffende locatie.

Wat is de VRE-bacterie?

De afkorting VRE staat voor Vancomycine Resistente Enterokok. Enterokokken maken deel uit van de normale darmflora. Gezonde mensen die een dergelijke bacterie bij zich dragen, ondervinden hier vrijwel nooit last van en worden er ook niet ziek van. De VRE-bacterie verdwijnt meestal vanzelf. Alleen bij verzwakte mensen kunnen enterokokken soms infecties veroorzaken. Behandeling is dan wel mogelijk, maar met speciale antibiotica die hiervoor doorgaans door ons in reserve wordt gehouden.

Hoe kun je de VRE-bacterie krijgen?

 

De VRE-bacterie kan via contact met de ontlasting of besmette voorwerpen (zoals de toiletbril, deurkruk) overgedragen worden. Overdracht van de bacterie kan voorkomen worden door hygiëneregels strikt na te leven (handen wassen na toiletbezoek met water en zeep en vóór het bereiden van eten).

Wat betekent het als ik de VRE-bacterie bij me heb?

Gezonde mensen die een dergelijke bacterie bij zich dragen, ondervinden hier vrijwel nooit last van en worden er ook niet ziek van. Alleen bij verzwakte mensen kan de bacterie soms infecties veroorzaken. Behandeling is dan wel mogelijk, maar met speciale antibiotica die hiervoor doorgaans door ons in reserve wordt gehouden.

Welke maatregelen worden er genomen?

Bij alle patiënten die vanaf 1 januari tot heden in het ziekenhuis zijn opgenomen geweest, wordt het risico op dragerschap vastgesteld.

Deze patiënten krijgen een label in het ziekenhuissysteem. Als deze patiënten opgenomen worden, worden ze uit voorzorg in contactisolatie verpleegd.

Alle ruimtes in het ziekenhuis worden en zijn uitvoering gereinigd en gedesinfecteerd. Ook de toiletten en andere openbare ruimtes.

Voor welke afdelingen van het ziekenhuis gelden de maatregelen niet?

Vooralsnog zijn onderstaande de afdelingen schoon en altijd ook geweest. Bent u op één van deze afdelingen opgenomen geweest, loopt u geen risico op besmetting:

  • Kindergeneeskunde
  • Verloskunde
  • Gynaecologie
  • Spoedeisende hulp
  • Poliklinieken
  • Radiologie
  • Laboratorium
  • Dagbehandeling 2e verdieping

Ik heb maag-darm klachten (braken en/of diarree) na bezoek aan het ziekenhuis, heb ik nu een VRE-bacterie?

Dit is geen symptoom van de VRE-bacterie. Neemt u bij aanhoudende klachten contact op met uw huisarts.

 

CONTACTONDERZOEK

 

Wat is een contactonderzoek?

De landelijke richtlijn schrijft voor dat patiënten die mogelijk door hun verblijf in het ziekenhuis in aanraking zijn gekomen met een VRE-bacterie, uit voorzorg benaderd worden voor het afnemen van controlekweken. Dit noemen wij een contactonderzoek. U ontvangt materiaal om zelf drie dagen achter elkaar een kweek af te nemen en deze kunt u vervolgens alle drie tegelijk versturen in de meegeleverde envelop.

Waarom is het belangrijk dat ik meewerk aan het contactonderzoek?

Alle getroffen maatregelen worden uit voorzorg uitgevoerd, om te voorkomen dat ongewenste bacteriën zich verspreiden. Dit is voor de veiligheid van u en de andere patiënten. Daarom is het van belang dat u meewerkt aan dit onderzoek.

Wanneer is de uitslag van het contactonderzoek bekend?

Nadat wij uw kweekset hebben ontvangen, duurt het twee weken voordat de uitslag bekend is. Wij nemen telefonisch contact met u op als uit het onderzoek blijkt dat u drager bent van de VRE-bacterie. Als u geen drager bent van de VRE-bacterie ontvangt u een brief.

Wie krijgt er een kweekset?

Alle mensen die tussen 1 januari en 21 maart opgenomen zijn geweest op de risico-afdelingen in het ziekenhuis, ontvangen een kweekset.

Alle patiënten van de risico-afdeling, die vanaf 21 maart opgenomen zijn (geweest), ontvangen zeven dagen na ontslag een kweekset thuis.

Waarom krijg ik twee kweeksets?

U bent tussen 1 januari en 21 maart opgenomen geweest. Toen heeft u mogelijk een kweekset ontvangen, maar u bent daarna opnieuw opgenomen geweest. Hierdoor vervalt de eerste kweekuitslag.

Wanneer kan ik een kweekset verwachten?

Uiterlijk 29 maart zijn alle kweeksets verstuurd. Als u na 22 maart ontslagen bent, dan ontvangt u ongeveer zeven dagen na ontslag een kweekset.

 

ALGEMEEN

 

Waar kan ik terecht met aanvullende vragen?

U kunt contact opnemen met de receptie van Van Weel-Bethesda ziekenhuis via 0187-607300.    

Ik moet opgenomen worden, is dat veilig?

Ja, dat is veilig. Alle voorzorgsmaatregelen zijn hiervoor getroffen. Als u vanaf 1 januari niet op genomen bent geweest, dan wordt u opgenomen op een niet risico afdeling.

Bent u na 1 januari wel opgenomen geweest en is er nog geen negatieve kweekuitslag, dan wordt u opgenomen in contactisolatie. Bezoek is welkom.

Hoeveel risico lopen patiënten die nu in het ziekenhuis verblijven?

Alle voorzorgsmaatregelen zijn ervoor om het risico zo klein mogelijk te maken. Bovendien wordt elke patiënt onderzocht voordat deze met ontslag gaat.

Kan ik Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis veilig blijven bezoeken?

Patiënten en overige bezoekers kunnen het ziekenhuis veilig blijven bezoeken, zowel voor een polikliniekbezoek als voor een opname. Het ziekenhuis heeft direct extra maatregelen getroffen. Resistente bacteriën komen voor in alle ziekenhuizen, dus het is geen unieke situatie.

Ik ben zwanger, kan ik in het ziekenhuis komen?

 

Ja, u kunt probleemloos het ziekenhuis bezoeken. De VRE-bacterie is niet gevaarlijk voor uw ongeboren kindje.

Kunnen mijn familie/vrienden mij thuis veilig bezoeken?

U kunt zonder problemen deelnemen aan uw sociale activiteiten, groepsbijeenkomsten etc. Belangrijk is om altijd goed uw handen te wassen met water en zeep na elk toiletbezoek en vóór het (bereiden van) eten.