Praktische informatie

Aan de slag met de logopedist
De logopedist brengt samen met u - en de mensen die u verzorgen - uw situatie in kaart. Dat gebeurt door middel van een intakegesprek, observatie, een onderzoek en/of een vragenlijst.  Ook overleg met bijvoorbeeld de specialist ouderengeneeskunde, de ergotherapeut of de diëtist kan hierbij horen. Vervolgens stelt de logopedist een plan van aanpak op om de klacht te verminderen of om beter met de klacht te leren omgaan. Dit kan een individuele behandeling van u zijn of het begeleiden van uw familie, mantelzorgers en verzorgenden.

Kosten
Logopedie wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. De kosten vallen wel onder het eigen risico. U kunt bij twijfel altijd uw polisvoorwaarden naslaan of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Voor cliënten die op een woonzorglocatie wonen met zorg, vallen de kosten onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Verwijzing
Onze logopedisten werken alleen op verwijzing. De logopedist behandelt u op aanvraag van uw huisarts of medisch specialist. Voor cliënten die op een woonzorglocatie wonen met zorg, kan ook de verzorging de logopedist inschakelen.

Meer informatie? Afspraak maken? Bel 0187 - 89 57 73 of mail logopedie@curamare.nl.

CuraMare Behandeling
Sperwer 273
3245 VP Sommelsdijk