Praktische informatie

Aan de slag met de psycholoog
De psycholoog brengt uw situatie in kaart met gesprekken en onderzoek. Daarna stelt de psycholoog een plan van aanpak op om uw klachten te verminderen of hier beter mee omleren gaan. In overleg met u en/of uw familie wordt het plan van aanpak toegepast. Dit kan een individuele behandeling zijn , maar ook begeleiding van uw familie of zorgpersoneel.

Kosten
Voor cliënten die op een woonzorglocatie wonen met zorg vallen de kosten onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ.). Uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw verzekering. U kunt bij twijfel altijd uw polisvoorwaarden controleren of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Contact met de psycholoog
De psycholoog behandelt u op aanvraag van uw behandelend arts. Voor cliënten die op een woonzorglocatie wonen met zorg  kan ook de verzorging de psycholoog inschakelen.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur bellen naar telefoonnummer 0187  48 82 34.

CuraMare Behandeling
Sperwer 273
3245 VP Sommelsdijk