HomeCuraMare BehandelingSpecialist ouderengeneeskunde

Specialist ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde is een arts die zich bezig houdt met de behandeling van ziekten bij ouderen en chronisch zieken. Vaak is er sprake van meerdere mentale of fysieke gezondheidsproblemen. De specialist ouderengeneeskunde kijkt naar het totale beeld van uw klachten en beperkingen  en richt zich op het voorkomen en verminderen daarvan. Bijvoorbeeld bij:

 •  dementie, in de vorm van onderzoek, behandeling, en begeleiding van u, familie en mantelzorgers
 • beperkingen na een beroerte of andere neurologische ziekten als de ziekte van Parkinson en multiple sclerose.
 •  revalidatie na een beroerte of een orthopedische ingreep aan een heup of knie.
 • als adviseur bij palliatief terminale zorg (zorg in de laatste levensfase), bij u thuis of na opname in een daarvoor aangepaste omgeving.

Woont u op een van onze woonzorglocaties, dan kunt u medische zorg krijgen van de specialist ouderengeneeskunde. Dit is afhankelijk van uw zorgzwaartepakket en de overeenkomst die u met ons aangaat. U kunt er ook voor kiezen om uw eigen huisarts aan te houden. 

Kosten
De kosten van onderzoek of behandeling door de specialist ouderengeneeskunde worden vergoed vanuit uw zorgzwaartepakket. Heeft u geen zorgzwaartepakket, dan hangt het van uw zorgverzekering af of de zorg vergoedt wordt. U kunt dan via uw huisarts of medisch specialist een verwijsbrief krijgen voor de specialist ouderengeneeskunde. 

Specialistische zorg betaalt u zelf tot het bedrag van het afgesproken eigen risico. Dit is een wettelijke afspraak. Valt de zorg onder een aanvullende verzekering, dan geldt het betalen van het eigen risico niet. Ga vooraf bij uw zorgverzekeraar na of de zorg wordt vergoed.

Specialist Ouderengeneeskunde in de eerste lijn

Onze specialisten ouderengeneeskunde zijn ook thuis voor u beschikbaar. Op doorverwijzing van uw huisarts geven zij in de vertrouwde omgeving van uw eigen huis advies over zorg en behandeling en voeren ook diagnostisch onderzoek uit.  >> Lees hier meer. 

Bij CuraMare  werken de volgende Specialisten Ouderengeneeskunde (SO), Verpleegkundig Specialist Ouderengeneeskunde (VSO) en Physician Assistant (PA):

 • Dhr. J. van Kempen, SO
 • Mw. A. Briek-Groeneweg, SO
 • Mw. G.J.M. Knijn, SO
 • Dhr. B. Graafland, SO
 • Mw. L.D. Wigman-Langendoen, SO
 • Mw. K. Goossens, Internist Ouderengeneeskunde
 • M.J. Krijger, SO 1e lijn
 • K. Gillisse, SO/Kaderarts Psychogeriatrie/SO 1e lijn
 • R. de Ruiter, VSO
 • M.D.J. Dijkwel-Klaassen, VSO
 • A. ’t Jong, VSO
 • C. de Jong, PA