HomeCoronavirusVeelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden voor thuis- en ouderenzorg CuraMare

(update 4 juni)

BEZOEKREGELING VANAF 2 JUNI

 • Wie mag er op bezoek komen?
  Er mag één vaste bezoeker per bewoner komen. Uw naaste bepaalt, voor zover hij of zij hiertoe in staat is, of hij of zij bezoek wilt ontvangen en wie er op bezoek komt.
  Als uw naaste niet in staat is om zelf deze beslissing te nemen, dan vragen wij de wettelijk vertegenwoordiger/eerste contactpersoon met de bewoner, familie en naasten te overleggen. 
 • Waarom mag er maar één vaste bezoeker komen?
  Dit is een landelijke afspraak. De versoepeling van de bezoekregeling begint heel voorzichtig en wordt stap voor stap uitgebreid. We houden u hierover op de hoogte.
  Daarnaast blijft de mogelijkheid van de preatplaatsjes voorlopig gewoon bestaan, zodat er voor meerdere naasten een contactmogelijkheid is. 
 • Hoe vaak mag de vaste bezoeker op bezoek komen?
  Bezoek kan op dit moment maximaal 1 keer per week op bezoek komen. 
 • Hoelang duurt het bezoek?
  Het bezoek duurt maximaal drie kwartier. Dit is zonder de ontvangst en het vertrek. Een afspraak wordt daarom iets langer ingepland. 
 • Op welke dagen en tijdstippen kan er bezoek plaatsvinden?
  Het is per locatie verschillend op welke momenten bezoek kan komen. Dit heeft te maken met het maximaal aantal bezoekers dat tegelijkertijd op een locatie aanwezig mag zijn. De eerste contactpersonen worden gebeld over de mogelijkheden. 
 • Waarom moeten bezoekers al die vragen over hun gezondheid beantwoorden?
  Het bezoek moet klachtenvrij zijn om het risico op nieuwe besmettingen te beperken. De gezondheidscheck is daarom een landelijke randvoorwaarden om op bezoek te kunnen.
 • Mag bezoek zijn/haar naaste aanraken tijdens het bezoek?
  We kunnen ons voorstellen dat u uw naaste niet alleen wilt zien, maar ook aanraken. Wij willen u toch dringend verzoeken om de 1,5 meter afstand strikt in acht te nemen. Niet alleen voor uw veiligheid en van uw naaste maar ook voor de medebewoners en zorgpersoneel. Alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat het bezoek veilig verloopt, het risico op besmetting beperkt blijft en bezoek mogelijk blijft. Wij vragen u om de regels van het bezoek en de aanwijzing van onze medewerkers te volgen.
 • Is het toegestaan tijdens het bezoek een rondje te wandelen?
  In deze fase vindt het bezoek alleen nog plaats op het appartement of de slaapkamer van onze bewoners.
 • Is het toegestaan tijdens het bezoek in het restaurant te gaan zitten/koffie drinken?
  Bezoek vindt in deze fase alleen plaats op het appartement of in kamer van de bewoner. 
 • Hoelang geldt deze bezoekregeling?
  We weten niet van tevoren hoelang de afspraken die nu gelden blijven gelden. Onze regels zijn gebaseerd de landelijke richtlijnen en het effect wat het toelaten van bezoek heeft op onze bewoners, familieleden, medewerkers en onze organisatie. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

ZORGVERLENING

 • Ik kan nu de zorg voor mijn familielid niet goed controleren. Ik ben bezorgd.
  Het is goed uw bezorgdheid te bespreken met de zorgmedewerkers. U kunt hiervoor altijd naar de afdeling/woongroep bellen. 
 • Kan ik naar mijn familielid toe als het niet goed gaat?
 • Dit kan in overleg met de teammanager van de afdeling/woongroep.
 • Mag ik bij overlijden wel komen?
  In overleg met de teammanagers wordt dit mogelijk gemaakt.
 • Wie zorgt er voor de parkiet of kanarie en geeft de plantjes water?
  CuraMare overlegt dit intern. 
 • Wat doet CuraMare eraan om eenzaamheid tegen te gaan?
  Naast de standaard contactmomenten doen wij er alles aan om alternatieve manieren van sociaal contact mogelijk te maken en bewoners afleiding en ontspanning te geven. Op onze locaties bieden wij:
  • Telefonische contactmomenten vanuit het individueel contactcentrum. Bewoners worden gebeld door medewerkers voor een extra contactmoment. Medewerkers stimuleren bewoners om onderling telefonisch contact te houden.
  • Bemiddeling tussen bewonersvragen en landelijke initiatieven zoals participeren in de Luisterlijn, Zilverlijn of Postmaatjes om bewoners extra contact en aandacht te bieden.
  • De mogelijkheid tot beeldbellen tussen bewoners en naasten. Als naasten hulp nodig hebben bij het beeldbellen bieden wij in samenwerking met Stichting ZIJN en GOvoorelkaar telefonische hulp en begeleiding op afstand.
  • Dagelijks een bemoediging vanuit Geestelijke Verzorging CuraMare via het interne Tv-kanaal of CuraMare YouTube kanaal.
  • Wekelijks een bewonerskrantje met bemoedigende woorden, gedichten, puzzels en foto’s.
  • Wekelijks buitenactiviteiten op de locaties om bewoners afleiding en ontspanning te bieden zoals:
   • Optredens van muzikanten en zangers
   • Optreden van een contactclown
   • Dieren die langskomen
   • Kinderen die meedoen aan de ‘berenjacht’ en 'kunst voor je raam'
   • Kinderen komen stoepkrijten
  • Wekelijks virtuele beweeg- en voorleesactiviteiten via het interne Tv-kanaal of CuraMare YouTube kanaal
  • Via schenkingen en donaties van regionale ondernemers extra fleur en kleur in de directe woon- en leefomgeving in de vorm van bloemen en planten. Ook ontvangen bewoners lekkere extraatjes zoals een kroketje of gebakken visje.
  • Een bezoekmoment via een hoogwerker-actie voor bewoners woonachtig op de 1e of 2e etage.
  • Tips  voor bewoners en mantelzorgers zodat zij weten wat ze zelf kunnen doen om contact te houden met elkaar en hun naasten, afleiding en ontspanning te zoeken en te bewegen.
  • Een informatiepakket voor alle eerste contactpersonen van bewoners zodat zij geïnformeerd worden over de huidige mogelijkheden tot contact. 
  • Op alle locaties zijn 'Praetplaatjes’ gerealiseerd waarin raamcontact via een babyfoon wordt gefaciliteerd. 

Wij zoeken continu naar mogelijkheden om sociaal contact te stimuleren binnen de gegeven veiligheidsvoorschriften. 

 • Mijn opa/oma woont in de locatie waar ik werk. Mag ik naar hem/haar toe?
  Nee, dit is niet de bedoeling. 
 • Is het veiliger om mijn familielid uit een locatie te halen waar nu corona heerst?
  Nee, overal heerst het en op de locatie zijn ze nu geïsoleerd voor kans op besmetting.
 • Wordt er nog wel contact opgenomen met mij als er iets is?
  Ja, de zorgverlening inclusief telefonische berichtgeving indien nodig blijft hetzelfde.
 • Hoe weet ik het telefoonnummer van de afdeling?
  U kunt na 11.00 uur naar het nummer van de locatie bellen, zij verbinden u door met de afdeling. 


BEZOEK EN NAAR BUITEN

 • Kan het ziekenhuisbezoek van mijn familielid doorgaan?
  Het ziekenhuis beperkt polikliniekbezoeken. U wordt door het ziekenhuis geïnformeerd als de afspraak verzet wordt. Lees hier de maatregelen vanuit het ziekenhuis. 
 • Gaat de verhuizing vanuit een woonzorglocatie naar elders nog door?
  De zorgverlening gaat onverminderd door. Per situatie wordt met deskundigen bekeken of een verhuizing door gaat. 
 • Worden er nog cliënten opgenomen?
  Dagelijks bekijken deskundigen of opnames verantwoord zijn. 
 • Mogen cliënten naar buiten?
  • Huurders mogen naar buiten met de kortste looproute door de locatie en in acht nemen hygiëne maatregelen en houden aan richtlijnen RIVM.
   Wij adviseren om enkel buiten te wandelen en sociaal contact zo veel mogelijk te vermijden; dus niet op visite te gaan. Het doen van boodschappen of op bezoek gaan bij vrienden of familie zorgt voor een vergrote kans op besmetting. Hierdoor bestaat de kans dat het Corona virus zich ook binnen de locatie verspreidt.
  • Cliënten met ZZP 0 mogen zonder begeleiding naar buiten met kortste looproute en in acht nemen hygiëne maatregelen en houden aan richtlijnen RIVM.
  • Cliënten met ZZP 1 t/m 10 van zowel appartementen als woongroepen mogen met begeleiding van een medewerker CuraMare naar buiten op eigen terrein met in acht nemen hygiëne maatregelen en houden aan richtlijnen RIVM.
 • Kan ik mijn familielid mee naar huis nemen?
  Nee, op dit moment mag er niemand op bezoek, dus ook geen bezoek in of uit.
 • Mogen bewoners bij elkaar op bezoek?
  Bewoners van de appartementen mogen met maximaal drie bewoners, in het bijzijn van een medewerker een kopje koffie of dergelijke drinken op afgesproken tijden buiten of in het restaurant. 
 • Wordt het contact voor medewerkers buiten het werkgebied ook beperkt?
  Buiten het werkgebied moeten medewekers zich net als iedere Nederlander houden aan de afspraken vanuit de overheid. 

FACILITAIR

 • Mijn familielid kan de telefoon niet bedienen. Hoe krijg ik dan contact?
  U kunt hiervoor naar de afdeling/woongroep bellen. 
 • Wie maakt nu het huurappartement schoon?
  Dit wordt vanuit CuraMare geregeld.
 • Hoe gaat het met de post(bus)?
  Voor alle bewoners/cliënten wordt dit intern geregeld.
 • Ik doe altijd de was van mijn familielid. Hoe gaat dit nu?
  U kunt dit gewoon blijven doen, ook de was bij besmetting met corona. U kunt naar de afdeling bellen als u de was op wilt halen. Zorgmedewerkers brengen het bij de gastheer/-vrouw bij de hoofdingang. Advies is de was gelijk in de wasmachine te doen en de kleding op 60 graden te wassen. Mocht dit niet lukken, dan op 40 graden en goed strijken. Om zelf niet besmet te raken de kleding niet aanraken voordat deze schoon is door via de tas de was in de wasmachine te doen. Lukt dit niet dan vooraf en nadien handen goed wassen. Schone was in een nieuwe plastic tas afgeven bij de hoofdingang van de locatie, o.v.v. naam en appartement / woongroep nummer.
 • Hoe moet het met de boodschappen?
  Familie kan de boodschappen afgeven bij de hoofdingang, dan zorgt CuraMare voor bezorging bij de bewoner/cliënt. 
 • Zijn de kapper, schoonheidssalon en het winkeltje op de locaties open?
  De kapper, schoonheidssalon en het winkeltje zijn gesloten. Boodschappen die normaal ook door het winkeltje geleverd worden, worden nog steeds geleverd. Mogelijk wel in aangepaste vorm en op andere tijden dan gebruikelijk. 


OVERIG

 • Voor taxibedrijven: wat zijn de richtlijnen en hoe gaat het met ophalen en brengen?
  Taxibedrijven worden via CuraMare over onze maatregelen ingelicht. Voor ophalen en brengen: buiten wachten en nummer van de locatie bellen. 
 • Zijn de bloedprikposten nog geopend op de locaties?
  Ja. Mogelijk via een gewijzigde ingang, dit wordt dan aangegeven bij de hoofdingang, inclusief te nemen maatregelen.