HomeCoronavirusWelke maatregelen nemen wij?

Welke maatregelen nemen wij?

(update: 25 maart)

In lijn met de landelijke afspraken en in overleg met lokale betrokkenen zoals de gemeente, GGD, huisartsen, etc. heeft ook CuraMare de maatregelen rondom de coronapreventie aangescherpt. We proberen patiënten, cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen.

Het belangrijkste is nu dat de zorg op onze locaties door kan blijven gaan. Daarom stellen we alles in het werk om onze medewerkers beschikbaar te houden. Wij bereiden ons bovendien voor op toenemende zorgvraag bijvoorbeeld door voldoende bedden in het ziekenhuis beschikbaar te hebben.

Wij informeren u graag over onze belangrijkste keuzes en beleid.

Woonzorglocaties: De Vliedberg, Het Spectrum, Geldershof, Nieuw Rijsenburgh en Ebbe en Vloed
• CuraMare heeft haar woonzorglocaties dinsdag 17 maart tot in ieder geval 6 april voor bezoek gesloten. Lees hier meer.
• Alle welzijnsactiviteiten zijn afgelast (zoals inloop, verenigingen, beweeggroepen en evenementen).
• Gezamenlijk eten en koffiedrinken in het restaurant gaat niet door.
• Kerkdiensten worden digitaal aangeboden.
• Weeksluiting en bijbelkring worden afgelast. Bemoedigingen worden dagelijks uitgezonden via ons youtube kanaal.
• De inzet van vrijwilligers wordt tot een minimum beperkt.
• De groepsbegeleiding voor inwonende cliënten gaat niet door.
• Elke afdeling / woongroep is gesloten en alleen toegankelijk voor zorg- en behandelmedewerkers. Zij nemen bij voorkeur de dichtstbijzijnde buitendeuren in plaats van de hoofdingang. Een team van overige medewerkers zorgt dat alle benodigdheden vanuit het hoofdgebouw tot aan de deur van de afdeling/woongroep gebracht en opgehaald wordt.
•Zorgmedewerkers maken gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij iedereen die op een woongroep of afdeling woont waar een positief geteste bewoner of bewoner met een verdenking op het coronavirus woont.
•Particulieren kunnen alleen attenties per post / op papier aanbieden. Zij kunnen geen food-artikelen aanbieden. Conform de RIVM richtlijnen worden tekeningen en kleurplaten bewaard voor verspreiding.

Thuiszorg
Er wordt niet afgeweken van de vastgestelde routes, wel kan er op een ander tijdstip zorg gegeven wordt.

• Er kan geen gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van de woonzorglocaties. Dit betekent dat het restaurant niet bezocht kan worden. Ook worden er geen activiteiten georganiseerd.
• Maaltijden van tafeltje dekje worden gewoon rondgebracht.
• Medicijnen of baxterrollen worden gewoon aan huis gebracht door de apotheek.
• Huishoudelijke hulp blijft komen, ook dit kan ook op een afwijkende tijd zijn. Als dit van toepassing is, wordt hierover vroegtijdig geïnformeerd.
• Bekijk samen met mantelzorger/familie hoe de dag zo goed mogelijk doorgebracht kan worden.
• De groepsbegeleiding voor thuiswonende cliënten gaat door.

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
• Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis past afspraken voor geplande zorg waar mogelijk aan. Lees hier meer.
• Patiënten die de polikliniek bezoeken kunnen slechts één begeleider meenemen.
• Patiënten die opgenomen zijn kunnen maximaal één bezoeker per dag ontvangen.
• Bijeenkomsten worden afgelast.

Kan ik Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis veilig bezoeken?
Als u geen symptomen/klachten vertoont die kunnen duiden op het coronavirus, dan kunt u op bezoek komen in het ziekenhuis en kunnen uw afspraken gewoon doorgaan. We vragen u bezoek en begeleiding zoveel mogelijk te beperken (zie bovenstaand).