HomeOver CuraMareKlachtenCliëntvertrouwenspersoon

Cliëntvertrouwenspersoon

Cliëntvertrouwenspersoon
Voor cliënten van de woonzorglocaties kan het moeilijk zijn hun onvrede of klacht te uiten. De cliëntvertrouwenspersoon kan hen behulpzaam zijn bij het indienen van een klacht bij de klachtenfunctionaris dan wel de Klachtenonderzoekscommissie.

De cliëntvertrouwenspersoon voor CuraMare is Kimberley Wetsteijn.
Kimberley is te bereiken via 06 813 98 928 en info@wetsteijnconsultancy.nl

‘Als cliëntvertrouwenspersoon bewaak ik de eerlijke en respectvolle manier waarop we met elkaar omgaan. Het is van belang dat u binnen CuraMare met plezier woont, zorg ontvangt en/of activiteiten bijwoont. Wanneer u onvrede heeft of niet weet wat u met een situatie aan moet, kan een gesprek met mij duidelijkheid bieden.’ 

Na een gesprek met de cliëntvertrouwenspersoon kijkt u samen wat de verdere mogelijkheden zijn. Het vervolg van een gesprek met de cliëntvertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld zijn dat er een gesprek komt met de leidinggevende van de afdeling in aanwezigheid van de cliëntvertrouwenspersoon. Ook kan de cliëntvertrouwenspersoon u ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de klachtenfunctionaris of klachtenonderzoekscommissie.

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd)
Heeft een cliënt te maken met onvrijwillige zorg en is hij/zij het niet eens met de beperking van vrijheid? Of verblijft iemand onvrijwillig in een zorginstelling en heeft hierover een vraag, klacht of ervaart een probleem? De cliëntvertrouwenspersoon Wzd kan advies en bijstand geven om samen tot een oplossing te komen.

De cliëntvertrouwenspersoon Wzd voor CuraMareWie is Petra Zaanen
Petra is bereikbaar via 06 25 70 29 29 en p.zaanen@hetlsr.nl