Klachten

CuraMare streeft ernaar om zorg van goede kwaliteit te leveren. Toch kunnen er dingen anders lopen dan u had verwacht. De eenvoudigste en vaak ook de beste oplossing is uw klacht bespreken met de betrokken arts, medewerker of leidinggevende van de afdeling. Een gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van uw ongenoegen wegnemen. 
Wanneer u het moeilijk vindt zelf een klacht naar voren te brengen, dan kunt u een familielid of een bekende vragen u hierbij te helpen: een vertegenwoordiger of familielid mag namens u een klacht indienen. Maar u kunt ook een beroep doen op de cliëntvertrouwenspersoon.
Mocht u toch beslissen om een klacht in te dienen, dan kunt u dit doen via de klachtenfunctionaris. 

Een klacht?

Een klacht?

Klachtenfunctionaris

Klachtenfunctionaris

Cliëntvertrouwenspersoon

Cliëntvertrouwenspersoon

Klachtenonderzoekscommissie

Klachtenonderzoekscommissie

Spreekuur op locatie

Spreekuur op locatie