Privacy

Recht op privacy
U hebt als patiënt recht op de bescherming van uw privacy. CuraMare draagt ervoor zorg dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan.

Hulpverleners in de zorg hebben een medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat zij niet met derden die niet zijn betrokken bij uw behandeling uw gegevens mogen delen zonder dat u dat goed vindt. Alleen in bijzondere gevallen mogen zij het medisch beroepsgeheim doorbreken. Als zorginstelling is CuraMare ook verplicht om aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. In de AVG worden eisen gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens
Zodra u zich bij CuraMare aanmeldt als cliënt, verwerken wij uw persoonsgegevens. Verwerken betekent dat wij uw gegevens bijvoorbeeld verzamelen, opslaan, aanvullen en verstrekken aan zorgverleners. Als u bij ons wordt behandeld, dan worden uw gegevens opgeslagen in een elektronisch cliëntendossier. Naast uw medische gegevens, zoals diagnoses en allergieën, verwerken wij ook uw naam, adres, geboortedatum en BSN. Dit is nodig om te voorkomen dat u met een andere patiënt wordt verwisseld. Wij zullen niet meer gegevens van u verwerken dan noodzakelijk. Wij bewaren uw gegevens minimaal 15 jaar.

Privacybeleid
In ons privacybeleid hebben wij verder omschreven wat wij met uw gegevens doen en waarom. Ook kunt u hier vinden wat uw privacyrechten zijn als cliënt.

Privacybeleid CuraMare

Functionaris gegevensbescherming
Om toezicht te houden op de naleving van de privacywetgeving heeft CuraMare een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is mevrouw mr. M.G.R. van der Poel. Indien u vragen hebt over privacy kunt u bij haar terecht. Ook als u klachten over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan, kunt u contact met haar opnemen. U kunt dan een mail sturen naar privacy@curamare.nl, bellen naar 018 7 60 73 00 of een brief naar:

Afdeling Juridische Zaken
t.a.v.  Mevr. M.G.R. van der Poel
Postbus 153
3240 AD Middelharnis

Acquisitie via privacy@curamare.nl wordt niet op prijs gesteld.