Raad van Bestuur

CuraMare wordt bestuurd door een raad van bestuur met drie leden. 

Voorzitter raad van bestuur, drs. J.C.Moerland


Medisch lid raad van bestuur, M. Shekary-Moonen

Lid raad van bestuur, drs. E. Hoogervorst-van der Meer


In het reglement raad van bestuur zijn vastgelegd:

  • taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • bepalingen met betrekking tot samenstelling en onafhankelijkheid van de raad van bestuur, (her)benoeming en aftreden
  • vergaderingen en besluitvorming
  • informatie en relatie met de Raad van Toezicht en adviesorganen

In de profielen raad van bestuur zijn de competenties en aandachtsgebieden beschreven van de voorzitter en leden van de raad van bestuur.
De hoofd- en nevenfuncties van de leden van de raad van bestuur zijn hier in te zien.