HomePDLPDL-factoren

PDL-factoren

De PDL-methode kent zeven zogenoemde factoren: liggen, zitten, gewassen worden, gekleed worden, verschoond worden, eten en drinken en verplaatst worden. Naast middelen en maatregelen speelt haptonomie (o.a. benaderingswijze, rekening houden met gevoelens), contact maken, presentie en technieken zoals handzettingen/ keypoints en middelen/maatregelen een onmisbare rol bij PDL. 

Kernpunten voor het toepassen van de PDL-methode zijn bij alle factoren

  • Een respectvolle bejegening
  • Specifieke zorg, volledig afgestemd op wat de cliënt nodig heeft
  • Het verminderen van onrust en angstgevoelens
  • Het voorkomen van stijve gewrichten en doorligwonden
  • Het toepassen van voorzieningen op maat 
  • Een multidisciplinaire aanpak
Factor*       


Omschrijving**

LIGGEN

 

Iemand die niet meer zelf kan draaien of van houding kan veranderen in bed, kan daar last van krijgen. Door buigstanden in gewrichten en lange druk op bijvoorbeeld stuit en hielen is de kans op decubitus groot. Preventie van ligproblemen is belangrijk.
PDL handelingen, middelen en maatregelen zijn gericht op beweging stimuleren voor zover dit nog te beïnvloeden is, preventie en comfort bij het liggen door ligondersteuning.

     

ZITTEN

  Als actief zitten en zelfstandig verzitten niet meer mogelijk is of er is sprake van onrustig zitgedrag, dan spreken we van passief zitten. Bij passief zitten kan de druk op de stuit en/of ellebogen te groot worden. Hierdoor ontstaat zitdecubitus.
PDL handelingen, middelen en maatregelen zijn erop gericht om zo comfortabel mogelijk te zitten waarbij het lichaam ondersteund wordt met zachte materialen of de zitmiddelen dynamisch zijn.
     

GEWASSEN WORDEN

  Wassen of gewassen worden is een dagelijks terugkerende activiteit. De verzorging van passieve cliënten mag gezien worden als een zinvolle activiteit waarbij alle handelingen persoonlijke en doelgerichte vaardigheden zijn. Met gerichte en doelbewuste aandacht verzorgen, maakt dat het verzorgen op een zo ontspannen en plezierige manier verloopt en hiermee wordt uiteindelijk tijd gewonnen. De PDL-was-technieken zijn er opgericht dat de zorg door één verzorgende uitgevoerd kan worden, ook d.m.v. verzorgend wassen (wassen-zonder-water-techniek).
     

VERSCHOOND WORDEN

   Verschonen betekent ondersteuning bieden aan een cliënt in verband met uitscheidingsactiviteiten, gereinigd worden na toiletbezoek of bij incontinentie het vervangen van incontinentiemateriaal (eventueel in combinatie met de kleding). Een goede lichaamsverzorging is belangrijk voor het gaaf en gezond houden van de huid en het lichaam te beschermen tegen infecties.
PDL-maatregelen en middelen zijn bij verschonen onder andere gericht op comfortabele zorg ontvangen en verlenen – door 1 persoon, huidzorg en veilige transfers.
     

GEKLEED WORDEN

 

 Kleding moet er niet alleen leuk uit zien, maar ook comfortabel zitten wil je je er goed in voelen. De PDL-methode formuleert vier uitgangspunten bij de factor ‘gekleed worden’. De kleding moet comfortabel zijn, gekleed worden is niet pijnlijk en inspannend, restactviteiten blijven behouden. Functionele kleding is hierbij een belangrijk gebruik. Dit kunnen bijvoorbeeld aanpassingen in reguliere kleding zijn, kleding van comfortabele stof voor meer bewegingsruimte of op maat gemaakte kleding. 

     

ETEN&DRINKEN

   Eten en drinken is belangrijk voor een goede voedingstoestand, maar ook voor sociale contacten en om te genieten van verschillende smaken. Omdat ‘smaken verschillen’, past des te meer een individuele persoonlijke benadering.
Hoewel PDL eigenlijk gericht is op passiviteit, zijn de PDL handelingen, middelen en maatregelen bij eten en drinken er op gericht de cliënt zo lang mogelijk voedingsONafhankelijk te houden. Hierbij wordt een beroep gedaan op de mogelijkheden van de cliënt: zo lang mogelijk met minimale aanpassingen of volledig zelfstandig blijven eten en drinken. Bij zelfstandig eten en drinken is
knoeien dankzij een zorgservet niet erg! Gezellig aan tafel en de kleding blijft schoon!
     

VERPLAATST WORDEN

 

Binnen de PDL spreken we niet over tillen, maar over verplaatst worden, ofwel: “transfers” (het Latijnse transferre betekent verplaatsen). Tillen is iemand letterlijk oppakken, verplaatsen is een mens uitnodigen tot bewegen. Er wordt uitgegaan van de restactiviteiten en bij passiviteit op een zo prettig mogelijke wijze verplaatst worden met de juiste hulpmiddelen, waarmee het ook voor de zorgverleners comfortabel, veilig en prettig werken is.

   

 

*Copyright & auteursrecht beelden: CuraMare
**Bron: StichtingPDL