Respijtzorg

  • Wat is respijtzorg?

Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk om af en toe even vrijaf te nemen van de zorg. Maar dat is alleen mogelijk als de zorg op een verantwoorde manier overgedragen kan worden. Respijtzorg biedt die mogelijkheid. Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen. 

  • Wat biedt CuraMare?

CuraMare heeft in woonzorglocatie Geldershof te Dirksland een appartement beschikbaar om tijdelijk de zorg (geen dementie-zorg) over te nemen van de mantelzorger(s). Tijdens de logeeropname neemt het zorgteam van Geldershof de zorg over van mantelzorg en eventueel thuiszorg; en zijn de faciliteiten van Geldershof vrij te gebruiken. Denk hierbij aan koffie drinken en de warme maaltijd gebruiken in de recreatiezaal en deelnemen aan activiteiten.

  • Wat zijn de kosten?

Een logeeropname kost € 85,00 per 24 uur. Dit is exclusief de benodigde zorg en warme maaltijd, inclusief ontbijt en gebruik van faciliteiten, bed- en linnengoed.

  • Worden de kosten vergoed?

De kosten kunt u mogelijk vergoed krijgen:

  • vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.
  • door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg of een mantelzorgarrangement geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering.
  • als de zorgvrager zorg krijgt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) via een persoonsgebonden budget (pgb). Vanuit datzelfde budget kan ook respijtzorg ingekocht worden voor maximaal 156 etmalen per jaar (gemiddeld 2 etmalen per week). Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren. 
  • als de zorgvrager zorg krijgt vanuit de Wlz zonder PGB, kan respijtzorg vergoed worden onder de noemer overbruggingszorg.
  • als u met een WLZ ZiN - indicatie (Zorg in Natura) op de wachtlijst staat. Vanuit WLZ Zin kan restpijtzorg betaald worden. 

Wanneer u geen indicatie vanuit de Wlz heeft (indicatie afgegeven door het CIZ), zijn de
kosten voor eigen rekening. Als u in dit geval thuiszorg heeft kan de zorg tijdens de logeer-opname worden gegeven vanuit uw thuiszorgindicatie.

  • Wat is verder belangrijk om te weten?

Tijdens de logeeropname neemt u uw eigen medicatie en aftekenlijsten hiervan mee. Evenals eventuele hulpmiddelen en ander materiaal wat nodig is voor uw dagelijkse zorg (zoals wondmateriaal, katheterzakken, incontinentiemateriaal).
De medische zorg die u nodig heeft tijdens de logeeropname valt onder verantwoordelijkheid van de huisarts in Dirksland. Wanneer het nodig blijkt te zijn kan uw eigen huisarts de huisarts van Dirksland informeren.
U brengt zelf eventuele thuiszorg, huishoudelijke hulp, alarmering en maaltijdvoorzie-ning op de hoogte van uw logeeropname. Wanneer u thuiszorg heeft, ontvangt de verzorging van Geldershof graag een overdracht van uw thuiszorgorganisatie.

Hoe vraag ik respijtzorg bij CuraMare aan?

U kunt voor het reserveren van een logeeropname in Geldershof contact opnemen met CuraMare Zorgbemiddeling. Zij bespreken uw wensen en zorgvraag, waarna zij de reservering in orde maken en u per brief van meer informatie voorzien.

CuraMare Zorgbemiddeling
Sperwer 271
3245 VP Sommelsdijk

0187 48 82 14
respijtzorg@curamare.nl