Als uw revalidatie afgelopen is en de geplande doelen behaald zijn gaat u naar huis. Vaak zult u thuis nog verder moeten herstellen. Het kan zijn dat u nog zorg of hulpmiddelen nodig heeft. Afhankelijk van het soort zorg dat u nodig heeft, wordt dit gegeven in verschillende vormen en door verschillende instellingen.

We begrijpen dat dit vragen geeft. Zoals: hoe regel ik deze zorg? Bij wie moet ik zijn? Samen met u, uw naaste en de betrokken professionals bespreken we hoe het dan verder gaat.In de folder Geriatrische Revalidatie Nazorg leggen wij u alvast zoveel mogelijk uit.