Praktische informatie

Tijdelijke kamer en faciliteiten
Uw tijdelijke kamer is volledig gemeubileerd, rolstoeltoegankelijk en voorzien van een douche, toilet en een oproepsysteem. U kunt tijdens uw verblijf gebruik maken van de aanwezige voorzieningen van de locatie, zoals het restaurant, kapsalon of de winkel. Ook kunt u meedoen aan diverse activiteiten. In de de centrale hal vindt u uw eigen postbus. Het wassen van uw kleding wordt door uw naasten verzorgd.

Communicatiemiddelen
Er is een aansluiting voor telefoon, televisie en internet. Voor het gebruik hiervan worden kosten in rekening gebracht.

Online cliëntportaal
Het is mogelijk om uw zorgdossier online in te zien. In de informatie-map vindt u een formulier om digitaal toegang te krijgen tot het zorgdossier.

Bezoek
Bezoek is uiteraard van harte welkom. Wij adviseren echter om op de therapietijden en tijdens rustmomenten geen bezoek te ontvangen, behalve als met de behandelend professional anders
is afgesproken.

Wie betaalt het tijdelijk verblijf?
Tijdelijke zorg en opvang vanwege medische redenen worden betaald vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Om zeker te weten of u voor vergoeding in aanmerking komt, bekijkt u zelf uw polisvoorwaarden of informeert bij uw zorgverzekeraar.

Naar huis?
Na uw tijdelijk verblijf keert u terug naar uw thuissituatie. Vaak zult u thuis nog verder moeten herstellen. Het kan zijn dat u nog zorg of hulpmiddelen nodig heeft. Afhankelijk van het soort zorg dat u nodig heeft, wordt dit gegeven in verschillende vormen en door verschillende instellingen. U leest er alles over in de folder Geriatrische Revalidatie Nazorg.