Revalidatieteam

Tijdens uw verblijf werkt u samen met een team van professionals aan uw herstel.
U krijgt in elk geval dagelijks te maken met de zorgmedewerkers (verpleegkundigen, verzorgenden, etc.). Daarnaast met de Specialist Ouderengeneeskunde (arts) die medisch eindverantwoordelijk is, de fysiotherapeut en de ergotherapeut. Ook andere behandelaren kunnen worden ingeschakeld door de arts indien nodig. Bijvoorbeeld de psycholoog, diëtist, logopedist of geestelijk verzorger.

Meer informatie over het revalidatieteam leest u in de folder Geriatrische Revaliatie Zorg.