Wat kunt u verwachten?

1. Ontslag ziekenhuis naar geriatrische revalidatie
Vanuit het ziekenhuis wordt u tijdelijk voor revalidatie opgenomen in Nieuw Rijsenburgh. Het doel is dat u na de revalidatie naar huis kunt. Op de eerste dag komen een aantal zorgprofessionals met u kennis-maken en vindt er een intakegesprek plaats. Het is fijn als bij dit gesprek een naaste of contactpersoon aanwezig is om de informatie goed uit te kunnen wisselen.

2. De eerste week en uw revalidatietraject
In de eerste week start u met therapie, bespreken wij welke doelen u wilt bereiken en wat voor u haalbaar is. De duur en het verloop van uw revalidatie zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Vanzelfsprekend betrekken we ook uw naasten bij uw revalidatie. Zo kijken wij samen wat nodig is om weer naar huis terug te kunnen gaan. Na afloop van deze eerste week overlegt het team van uw behandelaren met elkaar om uw behandelplan vast te stellen. Dit overleg noemen wij een MDO (Multi Disciplinair Overleg). Na het MDO wordt het behandelplan en de voorlopige ontslagdatum met u doorgenomen.

Nadat we uw behandelplan samen hebben vastgesteld, start uw revalidatietraject. De komende weken werken we samen aan uw doelen en werken we naar de voorlopige ontslagdatum toe.
Uw naasten zijn op afspraak met de behandelend therapeut welkom om een keer een therapiemoment mee te maken. Zo kunnen zij zien hoe de revalidatie verloopt.

Revalideren is hard werken

Naast de therapie wordt u de hele dag uitgedaagd om zoveel mogelijk activiteiten uit te voeren en alledaagse handelingen te gebruiken als oefenmoment.
We proberen elke drie weken een evaluatiegesprek in te plannen met u, uw naaste en de zorgprofessional om uw behandelplan te evalueren. Als u eerder behoefte heeft aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven.
Uw behandelplan en voorlopige ontslagdatum worden ook door het professionele revalidatieteam geëvalueerd tijdens een Multi Disciplinair Overleg (MDO). De uitkomst hiervan wordt in een persoonlijk gesprek naar u en uw naaste teruggekoppeld.

3. Ontslag naar huis
Een week voordat uw ontslagdatum aanbreekt treffen wij een aantal voorbereidingen. De medisch specialist neemt uw medicatie door, stuurt indien nodig recepten naar uw apotheek en brengt uw huisarts op de hoogte van uw revalidatietraject.
Als u nazorg nodig heeft, bijvoorbeeld thuiszorg, poliklinische revalidatie of een overplaatsing naar een andere locatie, dan zorgt de desbetreffende behandelaar voor de overdracht.
Het tijdstip van vertrek gaat in overleg met de zorgmedewerker. Voorafgaand krijgt u nog een kort afsluitend gesprek, waarin u ook zo nodig de overdrachtformulieren meekrijgt.