HomeRevalidatie & herstelHerstelzorg (ELV)

Herstelzorg (ELV)

Wanneer u na een verblijf in het ziekenhuis nog niet naar huis kunt of omdat u het door lichamelijke klachten thuis niet zelf redt, kunt u gebruik maken van herstelzorg bij CuraMare. Wij noemen dit een eerstelijnsverblijf (ELV). 

ELV is ‘een medisch noodzakelijk, kortdurend verblijf in verband met geneeskundige zorg, waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid aanwezig is, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of
paramedische zorg’.
Het is een tijdelijke opname gericht op herstel en terugkeer naar de thuissituatie. Aan het begin van de
opname wordt met u een ontslagdatum afgesproken die periodiek geëvalueerd wordt.

Locaties
CuraMare biedt op de woonzorglocaties De Vliedberg in Ouddorp en Bestenwaerd in Dirksland ELV zorg. 

Vergoeding
ELV zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar en valt onder het eigen risico van uw zorgverzekering.

Aanmelden
Uw medisch specialist van het ziekenhuis of huisarts kan u adviseren om te herstellen bij CuraMare. Aanmelden voor een eerstelijns verblijf of revalidatiezorg gaat altijd via het ziekenhuis (transferverpleegkundige) of uw huisarts.

Bekijk de folder Eerstelijns Verblijf