Zorg aanvragen

Als u  kortdurende zorg of revalidatie nodig heeft, zijn er een aantal opties:

Revalidatiezorg

Voor kortdurende zorg om te herstellen na een ziekenhuisopname heeft u een indicatie nodig van het CIZ. Deze aanvraag verloopt via uw behandelend arts of de huisarts. Komt u na behandeling in het ziekenhuis naar een van onze locaties voor revalidatiezorg, dan wordt u hierin begeleidt door de Transferverpleegkundige van het ziekenhuis. Omdat het in geval van revalidatiezorg gaat om een persoonlijk traject, nemen zij contact met u op om u te informeren over uw revalidatie en wat daar voor nodig is.

Geriatrische Revalidatie zorg

Nieuw Rijsenburgh biedt geriatrische revalidatiezorg, zorg voor kwetsbare ouderen na bijvoorbeeld een operatie of als de conditie achteruit gaat door een (chronische) long- of hartaandoening.
Bij geriatrische revalidatiezorg is de behandeling gericht op functieherstel om u weer zo zelfstandig mogelijk te krijgen, zodat (gedeeltelijk) zelfstandig wonen weer mogelijk is. Deze op herstel gerichte zorg verschilt wezenlijk van de permanente zorg die op onze woonzorglocaties wordt geboden. Geriatrische revalidatiezorg is met name geschikt in de volgende situaties:

  • Na een hersenbloeding of beroerte (CVA)
  • Na een geplande knie- heup- of schouderoperatie
  • Na een onverwachte ziekenhuisopname door een trauma (bijvoorbeeld een heupoperatie na een val)
  • Na een amputatie
  • (Chronische) Aandoeningen zoals long- en hartziekten, neurologische aandoeningen

Respijtzorg

Respijtzorg is bedoeld om mantelzorgers te ontlasten door tijdelijk hun zorgtaken over te nemen. Respijtzorg valt onder de WMO - Wet Maatschappelijke Ondersteuning – en per persoon wordt bepaalt wat passende respijtzorg is. Dit kan dagbegeleiding zijn, maar ook tijdelijk verblijf op een woonzorglocatie. Respijtzorg kan aangevraagd worden via uw gemeente, uw zorgverzekeraar of in overleg met de wijkverpleegkundige .

Hotelzorg

Heeft u zorg nodig, maar wilt u op vakantie? Dat kan, maar de kosten hiervoor worden niet vergoed. Als u meer wilt weten over hotelzorg op een van onze woonzorglocaties dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de locaties.