HomeDementie Omgaan met dementie

Omgaan met dementie

Dementie is zeer ingrijpend voor de persoon zelf, maar zeker ook voor de omgeving. Langzaam raakt iemand het contact met de omgeving kwijt. Ook kan iemands persoonlijkheid veranderen, of er is sprake van angst, neerslachtigheid, rusteloosheid, boosheid of lusteloosheid. Het helpt om de ziekte bespreekbaar te maken, met de persoon in kwestie maar ook met de omgeving.

Tips
Structuur aanbrengen in iemands leven, rust en overzicht in de omgeving en iemand de tijd geven om zaken op eigen tempo en eigen wijze te doen, zijn slecht een aantal tips om met dementie om te gaan.
Omdat elke persoon anders is en een ander ziekteverloop kent, raden we aan om hulp te zoeken om er mee om te gaan. Heeft u behoefte aan contact met lotgenoten of wilt u weten wat voor soort steun is mogelijk is voor u als mantelzorgers? Neem dan contact op met  één van de casemanagers dementie op 06 83 67 84 17 of een e-mail sturen naar info@ketenzorgdementie-go.nl