HomeVrijwilligersSamenwerking

Samenwerking

De Unie van Vrijwilligers
De Unie van Vrijwilligers is een landelijke organisatie die ondersteuning en begeleiding te bieden aan organisaties in de zorg en welzijnssector. CuraMare werkt samen met de afdeling Goeree-Overflakkee voor meerdere projecten. Bijvoorbeeld in Ebbe en Vloed en Geldershof werken vrijwilligers van de Unie van Vrijwilligers, onder andere bij het koffieschenken, fietsen met cliënten op de duo-fiets, in het winkeltje of restaurant, en bij diverse activiteiten in de recreatiezaal. In Geldershof loopt nog project Meerzorg op de groepswoningen, in Ebbe en Vloed brengen vrijwilligers huisbezoeken aan bewoners.

ZorgDier
Voor project ZorgDier werken we samen met Stichting ZorgDier. ZorgDier wil het contact van kwetsbare mensen met dieren stimuleren. Contact met dieren heeft een activerend, therapeutisch en
positief effect op mensen met een psychische of lichamelijke beperking. Door vrijwilligers en professionals met hun dier op te leiden tot ZorgDier team, o.a. voor CuraMare, zorgen ze voor kwaliteit en veiligheid voor mens en dier. Als Stichting is ZorgDier voornamelijk afhankelijk van de steun van donateurs. Kijk voor meer informatie op www.zorgdier.nl

GOvoorelkaar
Op Goeree-Overflakkee brengt de site GOvoorelkaar vraag en aanbod voor vrijwilligerswerk bij elkaar. Ook vrijwilligerswerk van CuraMare wordt op deze site aangeboden.