HomeWelke zorg heeft u nodig?

Welke zorg heeft u nodig?

Er zijn veel soorten zorg en de financiering van zorg zit ingewikkeld in elkaar. Welke zorg heeft u nodig, waar heeft u recht op, hoe vraagt u een indicatie aan, het zijn maar een paar van de vragen waar u tegenaan kunt lopen. CuraMare ZorgBemiddeling helpt u om de juiste zorg te vinden. Zij kunnen u meer vertellen over de vormen van zorg, wet- en regelgeving waar u aan moet denken en hoe u een indicatie aanvraagt.

Thuiszorg - wijkverpleging

CuraMare Thuiszorg biedt wijkverpleging en huishoudelijke zorg.  Wijkverpleging biedt alle persoonlijke zorg, zoals bijvoorbeeld hulp bij douchen, aankleden, medicatietoediening en wondbehandeling. U heeft voor wijkverpleging een indicatie van de wijkverpleegkundige nodig, die u hiervoor rechtstreeks kunt benaderen.  Zij komt bij u thuis langs en kijkt samen met u wat u zelf nog kunt, of wat u met hulp uit uw omgeving kunt oplossen. Daarna regelen we de zorg en ondersteuning die nodig is. Wijkveprleging wordt vergoedt door uw zorgverzekeraar en valt onder basisverzekering.

thuiszorg - HULP IN HET HUISHOUDEN

Voor hulp in het huishouden heeft u een indicatie nodig van de gemeente. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het WMO-loket. Voor hulp in het huishouden geldt altijd een eigen bijdrage, hoe hoog deze bijdrage is, is afhankelijk van uw inkomen. De bijdrage wordt vastgesteld door het CAK

Voor hulp in het huishouden neemt u contact op met:
Gemeente Goeree-Overflakkee
Gemeente Hellevoetsluis
Gemeente Westvoorne

Wonen met zorg

Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Om op een van woonzorglocaties te wonen is een indicatie nodig volgens de WLZ, de Wet Langdurige Zorg. Volgens deze wet is de zorg ingedeeld in ZorgZwaartePakketten, waarbij geldt hoe hoger het cijfer, hoe zwaarder de zorg die nodig is. Voor verblijf in een verzorgingshuis, dus om bijna zelfstandig in een appartement op een van onze locaties te kunnen wonen, is een ZorgZwaartePakket 4 of hoger nodig. Voor verblijf in een verpleeghuis, dus op een woongroep, is een ZorgZwaartePakket 5 of hoger nodig. CuraMare ZorgBemiddeling kan u helpen bij de aanvraag van uw indicatie.

Wet Zorg en Dwang (WZD)
De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).
Tot 1 januari 2020 vielen gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking onder de Wet Bopz. Die wet is primair gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis.
De nieuwe Wet zorg en dwang sluit beter aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking, waardoor mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beter beschermd worden. Klik hier voor meer informatie.

Tijdelijke zorg

Onder tijdelijke zorg vallen drie soorten zorg:
• Revalidatiezorg is tijdelijke zorg wanneer u door een lichamelijke beperking (tijdelijk) niet thuis kunt wonen, bijvoorbeeld na medische ingreep of een ernstige ziekte.
Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg om mantelzorgers een adempauze te geven. Mantelzorgers kunnen zo de zorg langer volhouden en nieuwe energie opdoen. Ook als u zorg nodig heeft, maar geen mantelzorgnetwerk hebt, kunt u bij ons terecht.
• Hotelzorg is tijdelijke zorg wanneer u op vakantie gaat maar toch medische zorg nodig heeft.

Overige zorg en dienstverlening

CuraMare biedt nog meer vormen van zorg of dienstverlening die u kunnen helpen om langer zelfstandig te blijven wonen. Met CuraMare Thuismenu bieden we warme of koelverse maaltijden aan huis. CuraMare Behandeling biedt fysiotherapie, ergotherapie en logopedie, ook voor mensen van buiten onze woonzorglocaties.