Vrijwilligersverzekering

Tijdens het doen van vrijwilligerswerk of het verlenen van mantelzorg kan een vrijwilliger of mantelzorger schade oplopen of kan er op een andere manier schade veroorzaakt worden. Om deze risico’s zo veel mogelijk af te dekken hebben de gemeentes Goeree-Overflakkee en Hellevoetsluis een vrijwilligersverzekering afgesloten. Hieronder vallen ook mantelzorgers.

Over de verzekering
Alle vrijwilligers en mantelzorgers in deze gemeentes vallen onder de verzekering, ongeacht leeftijd of het aantal uren. De verzekering dekt schade aan persoonlijke eigendommen, bij ongevallen en aansprakelijkheid. Wanneer een dochter, bijvoorbeeld tijdens het verlenen van mantelzorg aan haar moeder, een antieke vaas omstoot, kan hiervoor de vrijwilligersverzekering van de gemeente worden aangesproken. Eerst moet wel de eigen verzekering van de mantelzorger worden aangesproken, omdat de verzekering van de gemeente een secundaire dekking biedt. Als de eigen verzekering de schade niet of niet volledig vergoedt, kan er aanspraak worden gemaakt op de verzekering van de gemeente. Vrijwilligers vallen ook onder de (secundaire) dekking van de verzekering van CuraMare.

Schade aangeven?
Bent u vrijwilliger of mantelzorger en is er sprake van schade die u niet volledig kan verhalen op de eigen verzekering, vul dan het schadeaangifteformulier van de gemeente Goeree-Overflakkee of Hellevoetsluis. De verzekeraar van de gemeente zal de schade samen met u afhandelen.