Samenwerking onderwijs

Onze visie op de  inzet van scholieren
Voor het enthousiasmeren van de jongere generatie en het stimuleren van de instroom van medewerkers op langere termijn, is een positieve ervaring, het binden en boeien in een vroeg stadium van essentieel belang. Kortom, we willen scholieren een positieve ervaring bieden. En tegelijk het maximale uit deze scholieren halen, door ze gericht in te zetten op taken waar bewoners en cliënten baat bij hebben én waarvan zij kunnen leren.

Vanuit verschillende onderwijsinstellingen wordt aan leerlingen gevraagd om stage te lopen. Dit zijn verschillende soorten stages, maatschappelijke stages of praktijk leeropdrachten. Het gaat hier specifiek over scholieren van het voortgezet en middelbaar onderwijs. Of scholieren van HBO voor maatschappelijk stages. 

CuraMare plaatst geen leerlingen voor snuffelstage en stage onder de 17 jaar in het ziekenhuis.

3 soorten stage

  • Snuffelstage (kort)
    Het aantal uren verschilt per opleiding en leerjaar. Soms is de vraag voor een stage van 1 á 3 dagen; soms is de vraag vrij in te vullen door de leerling en soms wordt een gerichte leeropdracht vanuit de school gegeven.
  • Maatschappelijke stage
    Een aantal weken of maanden stagelopen voor een 'vrije studieopdracht'. Dit type stage wordt door verschillende onderwijsinstellingen ingezet om leerlingen te laten kennismaken met een specifieke sector. We zien dit type stage binnen het voorgezet -, MBO en HBO onderwijs. Studenten komen 1 á 8 maanden stage lopen om zich te oriënteren binnen de organisatie en vaak met de doelstellingen de doelgroep beter te leren kennen en kennis op te doen van de verschillende organisatieonderdelen.
  • Beroeps-opleidende stages
    Voor BBL en BOL leerlingen of beroeps-opleidende stages (lange duur) verwijzen wij naar: https://www.werkenbijcuramare.nl/stage of stuur een e-mail naar stage@curamare.nl.