HomeVrijwilligerswerkVrijwillige inzet in de wijk

Vrijwillige inzet in de wijk

Soms kun je als oudere of als betrokken mantelzorger wel wat extra hulp gebruiken. Ondersteuning bij praktische zaken zoals de was doen, het bed opmaken, koffiezetten of een boodschap halen. Extra hulp kan ook een luisterend oor zijn of iemand die een praatje, een wandeltocht en gezelligheid maakt.

Doel
Vrijwillige inzet in de wijk draagt bij aan het langer zelfstandig thuis wonen. Een vrijwilliger thuis maakt het verschil in het aantal contactmomenten en is dus preventief tegeven eenzaamheid, biedt een extra signalerende functie en kan overbelasting van mantelzorgers voorkomen. 

Pilot vanaf 1 januari 2024
Om te ervaren of er behoefte is aan vrijwillige inzet in de wijk en of dit aan de wederzijdse verwachtingen voldoet, starten we een proef in Dirksland, Herkingen en Melissant
Bent u woonachtig in Dirksland, Herkingen of Melissant en ontvangt u thuiszorg van CuraMare? Dan kunt u deelnemen aan ons pilot project Vrijwillige inzet in de wijk. 

Contact, aanmelden of vrijwilliger in de wijk worden
Heeft u een hulpvraag voor onze vrijwilligers of ben je wijkverpleegkundige en signaleer je een hulpvraag? Wilt u of jij zelf iets betekenen voor een ander in de wijk of eerst meer informatie over dit project? Neem contact op met Claudia de Bruine, vrijwilligers coördinator. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag via 0187 895243 / 06 225 92 663 of mail naar vrijwilligers@curamare.nl 

Veel gestelde vragen

Is vrijwillige inzet in de wijk voor alle ondersteuningsvragen?

Vrijwillige inzet in de wijk... 

  • biedt ondersteuning en praktische hulp: denk aan een boodschap doen tot samen de krant halen. 
  • draagt bij aan het welzijn: samen koffiedrinken, een praatje maken of een wandeling.
  • heeft een signalerende functie: van de houdbaarheidsdatum op de melk tot signaleren van ongemak.
  • ondersteund en ontlast mantelzorgers. 

Niet alle ondersteuningsvragen kunnen door vrijwilligers ingevuld worden. Denk aan financiële of administratieve hulp, medicijnen bestellen of ophalen. Neem contact op met de coördinator vrijwilligerswerk om samen te kijken hoe wij u met een ondersteuningsvraag kunnen helpen of eventueel doorverwijzen. 

Is vrijwillige inzet in de wijk er voor iedereen?

CuraMare richt zich in de pilot eerst op clienten die al thuiszorg van CuraMare en een lichamelijke beperking hebben. De proef start in Dirksland, Herkingen en Melissant. 

Hoe gaat het verder na een aanvraag?

De coördinator vrijwilligerswerk screent elke aanvraag en gaat bij een passende hulpvraag op zoek naar een passende vrijwilliger. Als er 'op papier' een match is, gaat zij samen met de vrijwilliger opb ezoek bij de client voor een kennismaking. Beiden hebben 3 werkdagen bedenktijd of er een klik is. Als deze er blijkt te zijn, kan de vrijwillige inzet op elk moment starten. 

Kan ik ook voor iemand anders een aanvraag doen?

Een wijkverpleegkundige in de thuiszorg, die een signalerende functie heeft, kan een aanvraag voor een cliënt doen. Maar ook een mantelzorger voor zijn of haar naaste of als deze zelf tijdelijk beperkte mogelijkheden heeft. 

Kan iedereen vrijwilliger in de wijk worden?

Vrijwillige inzet in de wijk is een ander type vrijwilligerswerk dan in het ziekenhuis of het verpleeghuis. Binnen de organisatiemuren zijn er altijd collega-medewerkers en vrijwilligers aanwezig voor hulp en advies, een praatje, gezelligheid maar ook om in te springen bij complexe situaties.

Bij vrijwillige inzet in de wijk ondersteun je iemand in de thuissituatie. Dit vraagt zelfstandigheid en goed je grenzen kunnen bewaken. Je maakt vanaf het begin goede afspraken over wat je kunt betekenen voor de oudere thuis want als vrijwilliger in de thuissituatie ligt het “over vragen” op de loer.  

CuraMare biedt hiervoor bijeenkomsten, training en coaching aan voor vrijwilligers. 

Wanneer is de pilot geslaagd?

De pilot duurt tot eind 2024, die we halverwege het jaar evalueren. We bekijken dan onder andere of er voldoende vrijwilligers gevonden zijn, of er succesvolle matches gemaakt zijn tussen een hulpvrager en een vrijwilliger en wat ieders ervaringen zijn. Aan de hand hiervan kijken we hoe we tot het eind van jaar verder gaan. Dan zal blijken of we kunnen opschalen naar andere dorpen en of ook mensen met dementie gebruik kunnen maken van vrijwillige inzet in de wijk.