HomeVrijwilligerswerkParticipatieplaats

Participatieplaats

CuraMare wil aan iedereen een leuke en waardevolle plek bieden om te participeren. Binnen het vrijwilligersdomein bieden we daarom ook plaats aan geleide vrijwilligers.

Geleide vrijwilligers
Dit zijn voor ons vrijwilligers die in staat zijn om zelfstandig vrijwilligerswerk te doen wat bijdraagt aan doelstellingen als zinvolle dagbesteding, sociale contacten, dagstructuur, kennis maken met de zorg- en welzijnssector, taalontwikkeling, enzovoorts.
Bij aanmelding van een geleide vrijwilligers is er altijd een organisatie die de kandidaat vertegenwoordigd. Denk aan een jobcoach, een begeleider vanuit vluchtelingenwerk, woonbegeleider etc..

Geleid vrijwilligerswerk
CuraMare verstaat onder geleid vrijwilligerswerk kandidaten die op vrijwillige basis, onbetaald, met ondersteuning participeren binnen CuraMare met als hoofddoel om op vrijwillige basis ervaring op te kunnen doen.
Wij maken binnen CuraMare geen onderscheid tussen de inschrijving van reguliere of geleide vrijwilliger. Geleide vrijwilligers nemen deel aan dezelfde afspraken zoals; het tekenen van een verklaring geheimhouding, een vrijwilligersovereenkomst, VOG, deel kunnen nemen aan vrijwilligersbijeenkomsten, reiskostenvergoedingen, kerstpakket en de vrijwilligersacademie enzovoorts.
Wel hebben we voor inschrijving van de geleide vrijwilliger op organisatieniveau afspraken gemaakt over de samenwerking. Dit vinden wij van groot belang zodat de wederzijdse verwachtingen afgestemd zijn en  participatie tot een succes kunnen maken!

Voor wie?

Voor wie?

Samenwerken met CuraMare

Samenwerken met CuraMare