Stage

CuraMare biedt binnen het domein vrijwillige inzet korte niet beroeps-opleidende stages. De korte stages zijn bedoeld om jongeren kennis te laten maken met de doelgroep, het werkveld en om praktijkervaring op te doen. Voor CuraMare is het belangrijk deze jongeren geïnteresseerd te maken en een leuke ervaring mee te geven.

Voor wie?
De snuffel- en maatschappelijke stages zijn geschikt voor het voorgezet onderwijs. Echter ook studenten aan het MBO of HBO kunnen binnen hun studie een maatschappelijke stage voltooien. Ook zijn er studenten vanuit het MBO/HBO die voor vrije studiepunten een maand stage willen lopen. Zij kunnen ook bij ons voor een oriënterende stage terecht zolang het een niet-beroepsopleidend traject is.

Snuffelstage
Het doel van een snuffelstage is kennismaken met onze organisatie. Je komt 1 á 3 dagen meedraaien binnen de ouderenzorg om zo te proeven aan het werken binnen de zorg en welzijnssector. Bij CuraMare helpen wij jou graag op weg om een plekje te vinden. Neem contact op via vrijwilligers@curamare.nl of vul het contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

Zoek je wel een beroepsopleidende stage voor BBL en BOL leerlingen of beroeps-opleidende HBO – Universitaire stages (lange duur)? Kijk dan voor meer informatie en contact op https://www.werkenbijcuramare.nl/stage

Komt er een match? Voor alle stagiaires geldt dat zij bij ons een verklaring tot geheimhouding tekenen.