HomeBottom navigatieCliëntenraad Thuiszorg- en Behandeling

Cliëntenraad Thuiszorg- en Behandeling

De Cliëntenraad Thuiszorg en Behandeling stelt zich ten doel om zoveel mogelijk de signalen op te pakken met betrekking tot wat er leeft bij cliënten die zorg ontvangen en/of hebben ontvangen en deze signalen vroegtijdig voor te leggen en te bespreken. Wij zijn als het ware de extra en externe ogen en oren van Curamare. 

Contact

Contact