HomeDe cliëntenraadCentrale cliëntenraad

Centrale cliëntenraad

lle cliëntenraden hebben daarnaast elk een afgevaardigde in de centrale cliëntenraad. Hiermee is de onderlinge afstemming van zaken en onderwerpen die àlle cliënten aangaan geregeld en houden de cliëntenraden elkaar op de hoogte van wat er speelt bij hen.

De centrale cliëntenraad komt regelmatig bijeen. De ene maand voor een interne vergadering, de andere maand voor een formele vergadering met de managers  van CuraMare.

Jaardocumenten van de centrale cliëntenraad vindt u hier.

De leden van de centrale cliëntenraad zijn: 

Wil van den Bosch CCR voorzitter

      Voorzitter
De heer W.A. van den Bosch 

Vice-voorzitter
De heer C. Groen
Thuiszorg / Behandeling

Kerstens GH CCR

 

Secretaris
Mevrouw C. Kersten-Knops
Geldershof

 

 

  Leden

Zoetewij NRB CCR

  De heer W. Zoeteweij
Nieuw Rijsenburgh 
Oorbeek CCR 2019

  De heer C. Oorbeek
Nieuw Rijsenburgh 

Tanis Hoek GH CCR

  Mevrouw N. Tanis-Hoek
Geldershof

 

  De heer R. van der Vegt
Ebbe en Vloed

Arensman CCR 2019

  De heer B. Arensman
Ebbe en Vloed
Voogd VB CCR

 

Mevrouw T. Voogd
De Vliedberg

Akershoek 2019

 

Mevrouw I. Akershoek
De Vliedberg

 Dijkxhoorn 2019 CCR

 

 De heer P. Dijkxhoorn
Thuiszorg / Behandeling