HomeDe cliëntenraadCentrale cliëntenraad

Centrale cliëntenraad

Alle cliëntenraden hebben daarnaast elk een afgevaardigde in de centrale cliëntenraad. Hiermee is de onderlinge afstemming van zaken en onderwerpen die àlle cliënten aangaan geregeld en houden de cliëntenraden elkaar op de hoogte van wat er speelt bij hen.

De centrale cliëntenraad komt regelmatig bijeen. De ene maand voor een interne vergadering, de andere maand voor een formele vergadering met de managers  van CuraMare.

Jaardocumenten van de centrale cliëntenraad vindt u hier.

De leden van de centrale cliëntenraad zijn: 

      Voorzitter
De heer W.A. van den Bosch

 

Vice-voorzitter
De heer C. Hameeteman
Nieuw Rijsenburgh 

 

Secretaris
Mevrouw C. Kersten-Knops
Geldershof

 

 

  Leden
  De heer W. Zoeteweij
Nieuw Rijsenburgh 
  Mevrouw N. Tanis-Hoek
Geldershof

 

 

  Mevrouw M. Kroesbeek
Ebbe en Vloed

 

 

  Mevrouw J.J.M. van Leeuwen
Ebbe en Vloed
 

De heer A.J. Hoekstra
De Vliedberg

 

Mevrouw T. Voogd
De Vliedberg

 

De heer C. Groen
Thuiszorg / Behandeling