Doelgroepen en ziektebeelden

In dit thema komen stapsgewijs onderwerpen aan de orde als dementie en veel voorkomende lichamelijke aandoeningen die het gevolg zijn van spierziekten, een hersenbloeding en hartinfarct.
Ook komen thema's als verliesverwerking en rouw, en niet zichtbare aandoeningen zoals slecht zien en horen aan de orde.

Elke thema bevat 4 workshops. De workshops geven je inzicht in doelgroepen en ziektebeelden waar jij mee te maken kunt krijgen in je werk als vrijwilliger. De workshops zijn van meerwaarde in de omgang met patiënten, bewoners, cliënten maar ook met mantelzorgers, collega-vrijwilligers en medewerkers.
Iedere workshop sluiten we af met een aantal vragen om je kennis te testen. Heb je alle workshops binnen het thema doorlopen? Dan kom je in aanmerking voor een certificaat dat getuigt van deelname.

Workshop 1 : Wat is dementie?

Binnen de ouderen- en ziekenhuiszorg kom je mogelijk in aanraking met mensen die (voor)tekenen van dementie vertonen. Dit heeft invloed op het gedrag en de wijze waarop jij als vrijwilliger met hen om kunt gaan. De online workshops zijn niet alleen waardevol tijdens je vrijwilligerswerk. Ook in de alledaagse praktijk (denk aan de supermarkt of horeca) en in de privésfeer kun je te maken krijgen met dementie. Deze online workshops zijn dus waardevol, niet alleen in je functie als vrijwilliger maar ook daarbuiten.

Klik hier om workshop 1 te downloaden. 

Workshop 2 : Lichamelijke aandoeningen

Werken in de ouderen- en ziekenhuiszorg betekent dat je te maken krijgt met een grote diversiteit aan lichamelijke aandoeningen. In het ziekenhuis zie je buiten acute of kortdurende beperkingen ook patiënten met chronische aandoeningen of blijvend letsel. In de ouderenzorg krijg je vooral te maken met beperkingen van blijvende aard of aandoeningen die door de tijd heen verslechteren.
In deze workshop gaan we in op de meest voorkomende lichamelijke aandoeningen. We maken onderscheid in
- Verminderde mobiliteit; denk aan spierziekten en Parkinson.
- Uitval van functies zoals verlamming of amputatie.
- Aandoeningen die niet altijd zichtbaar zijn maar invloed hebben op het leven van alledag.

Tot slot kijken we ook welke invloed medicatie kan hebben op het dagelijks functioneren.
Als vrijwilliger is het goed om op te hoogte te zijn van de meest voorkomende beperkingen. Dit zorgt voor vroegtijdige herkenning, begrip en (basis-)inzicht die in je vrijwilligerswerk van meerwaarde zijn.

Klik hier om workshop 2 te downloaden. 

Workshop 3: Verliesverwerking en rouw

In de ziekenhuis- en ouderenzorg kun je in aanraking komen met patiënten en bewoners die door ingrijpende omstandigheden een rouw- of verliesverwerkingsproces doormaken.
Situaties als geconfronteerd worden met een ernstige ziekte, het naderende levenseinde maar ook verhuizing van het welbekende warme thuis naar een verpleeghuis kan diep ingrijpen in het leven.
Het is bekend dat patiënten, cliënten, bewoners hun naasten en mantelzorgers, die te maken krijgen met verliesverwerking en rouw specifieke ondersteunings-behoeften hebben. Ze hebben vaak behoefte aan informatie, begeleiding en nabijheid. Hoe ga je hiermee om?

Klik hier om workshop 3 te downloaden.

Workshop 4:  Kanker; basiskennis en nuttige links

Helaas komt kanker voor bij één op de drie mensen. 7 op de 10 mensen is ouder dan 60 jaar. Dit betekent dat je zelf of in je directe omgeving, je partner, familie, vrienden, kinderen of in je werk als vrijwilliger grote kans hebt om in aanraking te komen met deze ziekte.

Er zijn wel 100 soorten kanker. In deze workshop willen we de meest belangrijke vormen van kanker benoemen. Ook de fasen, of wel de verschillende stadia van kanker, lichten we toe. Op die manier krijg je basiskennis en vooral inzicht in hoe breed het scala aan kanker is.
Niet alle vormen van kanker zijn (direct) levensbedreigend, de ene soort is goed behandelbaar terwijl de andere kankersoort zo agressief kan ontwikkelen dat de prognose voor de toekomst er veel slechter uit ziet.

Klik hier om workshop 4 te downloaden.

PROFICIAT!

Je hebt alle workshops gemaakt. Vul het evaluatieformulier in, wat tevens recht geeft op een certificaat van deelname. (Hiervoor gebruiken wij de gevraagde persoonsgegevens.)