Kwaliteit en veiligheid

Binnen thema 2 staan workshops centraal die alles te maken hebben met het bieden van kwalitatief goede én veilige zorg. De workshops zijn niet alleen van meerwaarde in je werk als vrijwilliger. Ook voor thuis en/of als betrokken mantelzorger kunnen deze workshops je nuttige informatie opleveren.
Stapsgewijs komen onderwerpen aan de orde als veiligheid, hygiëne algemeen, kwalitatief goede voeding, voedselveiligheid en maaltijdambiance.
Iedere workshop sluiten we af met een aantal vragen om je kennis te testen. Heb je alle workshops binnen het thema doorlopen? Dan kom je in aanmerking voor een certificaat dat getuigt van deelname.

Workshop 1: Veiligheid

CuraMare is in 2020 gestart met het nieuwe kwaliteitskeurmerk “goede zorg”. Aan de hand van verschillende thema’s worden medewerkers en vrijwilligers, stap voor stap, meegenomen in de richtlijn “kwalitatief goede en veilige zorg”. Het kwaliteitskeurmerk wordt niet zomaar uitgereikt. De Stichting Qualicor Europe (= Europees Instituut dat toezicht houdt op de kwaliteit) toetst of zorginstellingen het huis op orde hebben. Met regelmaat worden onze locaties dan ook bezocht door controleurs (auditoren) die aanwezige medewerkers en vrijwilligers ondervragen over bepaalde thema’s. Vrijwilligers spelen dus een belangrijke rol. Binnen deze workshop komen de thema’s aan de orde die in jou werk als vrijwilliger van belang zijn.
In deze workshop gebruiken we de Informatiesheet voor vrijwilligers “Kwaliteit en veiligheid”. Deze informatiesheet wordt standaard uitgereikt aan al onze vrijwilligers. Van al onze vrijwilligers wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van deze basisrichtlijnen.

Klik hier om workshop 1 te downloaden. 

Workshop 2: Hygiëne algemeen 

In deze workshop komt het hygiënisch werken aan de orde. Je werkt als vrijwilliger binnen de zorg met kwetsbare ouderen en patiënten. Oog houden voor hygiëne is niet alleen voor je werk als vrijwilliger van belang; ook ter bescherming van je eigen gezondheid, die van collega’s en het thuisfront is het van meerwaarde dat je kennis hebt van hygiënisch werken.
Binnen deze workshops gaan we in op een aantal meest voorkomende virussen en bacteriën die ziekten kunnen veroorzaken en hoe je overdracht kunt beperken. Denk bijvoorbeeld aan het jaarlijkse griepvirus, het Norovirus, de VRE bacterie en ook COVID 19. We geven je een inkijkje in het ontstaan, de vermenigvuldiging, de wijze van bescherming en het tegengaan van verspreiding.

Klik hier om workshop 2 te downloaden. 

Workshop 3: Voeding: kwaliteit en veiligheid     

Binnen CuraMare zijn er heel wat vrijwilligers betrokken bij het aanbieden en de distributie van voeding. Zo zijn er vrijwilligers die zorg dragen voor de brood-buffet-wagen op de verpleegafdelingen, ontbijtvrijwilligers op de woongroepen, koffievrijwilligers, vrijwilligers in het winkeltje en het restaurant, maaltijdbezorgers voor tafeltje-dekje, vrijwilligers die helpen met het Kerstdiner…… noem maar op.

In de workshops komen de volgende onderdelen aan de orde: voedselveiligheid HACCP, voedingswaarden, voeding voor ouderen / zieken, diëten, de risico’s bij de inname van voedsel en drinken en hoe we met goede voeding gezond ouder kunnen worden. Door de korte filmpjes te bekijken, krijg je een beter beeld, hoe groot de rol is van goede voeding op onze gezondheid.

Klik hier om workshop 3 te downloaden. 


Workshop 4: Smakelijk eten

Bij voeding staat op nummer 1: de veiligheid. Het voldoen aan de richtlijnen van veilig eten. Dit hangt samen met het bewaren, de opslag , bereiding en uitgifte van voeding. Maar…. zoals je in workshop 3 hebt kunnen lezen komt er heel wat meer kijken bij het aanbieden van maaltijden voor kwetsbare ouderen en patiënten. Verminderde eetlust, fysieke beperkingen, dieetvoeding en dergelijke maken dat er een groot risico is dat de algehele maaltijdbeleving een negatieve “bijsmaak” krijgt. Hoe kun je binnen de ouderen- en ziekenhuiszorg rekening houden met deze veranderende maaltijd-beleving? Hoe zorg je dat het eten op een uitnodigende manier wordt gepresenteerd, hoe zorg je voor een fijne sfeer, een moment van de dag waar men naar uit kijkt?

In deze workshop laten wij je kennismaken met dit thema. De oorzaken en de wijze waarop er bijgedragen kan worden aan smaakbeleving en een goede sfeer rondom de maaltijd. We laten de betrokken ouderen / patiënten, specialisten en medewerkers van de voedingsdienst aan het woord.

Klik hier om workshop 4 te downloaden. PROFICIAT!

Je hebt alle workshops gemaakt. Vul het evaluatieformulier in, wat tevens recht geeft op een certificaat van deelname. (Hiervoor gebruiken wij de gevraagde persoonsgegevens.)