Omgaan met je doelgroep

Binnen de sector zorg- en welzijn krijg je als vrijwilliger te maken met allerlei verschillende mensen en dus met een diversiteit aan gedrag. Dit kan soms horen bij het ziektebeeld maar ook bij het ziekteproces van verdriet, angst, ongeloof en woede. Binnen dit thema willen wij jou als vrijwilliger inzicht geven in de verschillende vormen van gedrag die je in de praktijk tegen kunt komen. Binnen dit thema komen de volgende workshops aan de orde:

  1. Eigen kracht en regie
  2. Omgaan met emoties, weerstanden en agressie
  3. Omgaan met dementie
  4. Communicatie voor gevorderden

Workshop 1: Eigen kracht en regie

In dit thema “eigen kracht en regie” komen een aantal thema’s aan de orde die je kunnen ondersteunen in je werk als vrijwilliger. We benaderen onze bewoners/cliënten en patiënten als individu en kijken steeds naar de persoonlijke wensen en behoeften. Daarin zijn ze niet alleen maar “hulpbehoevend” en zeker niet hulpeloos. Samen kijken we naar wat ze wel kunnen; we ondersteunen daar waar nodig maar gaan vooral uit van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen.

Klik hier om workshop 1 te downloaden. 

 

Workshop 2: Omgaan met emoties, weerstanden en agressie

Omgaan met je doelgroep betekent dat je te maken kunt krijgen met een grote diversiteit aan mensen. Bewoners, patiënten, cliënten, familie, collega vrijwilligers en medewerkers. De diversiteit aan mensen brengt ook een grote verscheidenheid aan gedrag met zich mee. In de ziekenhuis en ouderenzorg heb je tevens te maken met kwetsbare mensen die te maken hebben met ziektebeelden die effect hebben op gedrag.

In deze workshops willen we je kennis laten maken met veel voorkomende emoties; verdriet, woede, angst en de wijze waarop dit zich kan uiten. Met de kennis en de handvatten die we je aanreiken, ben je beter voorbereid op je vrijwilligerswerk. 

Klik hier om workshop 2 te downloaden.

 

Workshop 3: Omgaan met dementie

In thema 1 hebben we de workshop “wat is dementie aangeboden”. Binnen dit thema, “omgaan met je doelgroep” schenken we extra aandacht aan het omgaan met dementerende mensen. Het ziektebeeld ‘dementie’ brengt namelijk specifieke gedragsveranderingen met zich. Veranderend gedrag waar ook jij als vrijwilliger mee te maken kunt krijgen. Belangrijk is dat de ziekte dementie zeer verschillende verschijningsvormen heeft. Wat voor de één geldt, kan bij een andere bewoners of patiënt totaal niet aan de orde zijn.

Klik hier om workshop 3 te downloaden.

 

Workshop 4: Communicatie voor gevorderden

Goede communicatievaardigheden, niet alleen privé, maar ook in je vrijwilligerswerk is van groot belang.

Met goede communicatie, verbaal en non-verbaal weet je hoe aan te sluiten bij en af te stemmen op de ander.

Na het volgen van deze workshop beschik je over handvatten om beter te leren communiceren. Je leert over boosheid en agressie, assertiviteit, grenzen stellen en hoe je je emoties de baas blijft.

Klik hier om workshop 4 te downloaden.

 

PROFICIAT!

Je hebt alle workshops gemaakt. Vul het evaluatieformulier in, wat tevens recht geeft op een certificaat van deelname. (Hiervoor gebruiken wij de gevraagde persoonsgegevens.)