Verenigingsleven

Voor wie gewend is lid te zijn van een vereniging, zoals de mannenvereniging, de schaak-/damclub of een muziekvereniging, biedt CuraMare een breed aanbod verenigingen op de locaties. Iedereen kan hier lid van worden, ook mensen uit de wijk.

In het verenigingsleven worden specifieke activiteiten georganiseerd die gebaseerd zijn op uw wensen en interesses. U bakt wat lekkers bij de bakvereniging, musiceert bij de zang- of muziekvereniging en komt in beweging bij de gymvereniging.

Lid worden
Heeft u interesse in deelname aan een vereniging, dan kunt u maximaal 2 x zonder lidmaatschap deelnemen. Zo kunt u bepalen of een vereniging aansluit bij uw interesses. Wilt u lid worden, dan meldt u zich aan.

  • Woont u op een woongroep, dan meldt zich u aan bij de dagbestedingscoach van uw woongroep.
  • Woont u op een appartement, dan meldt zich u aan bij de vrijwilligerscoördinator.
  • Woont u in de wijk, dan meldt u zich aan bij de vrijwilligerscoördinator.

U kunt uw lidmaatschap per maand opzeggen bij de dagbestedingscoach (woongroepen) of de vrijwilligerscoördinator (appartementen).

Zijn er kosten aan verbonden?
Van de meeste verenigingen kunt u kosteloos lid worden. Een aantal verenigingen vraagt om contributie. In het overzicht van de verenigingen kunt u zien welke dit zijn en wat uw bijdrage is. De contributie wordt jaarlijks aan het einde van het jaar herzien. Tussentijds wijzigen de kosten niet.

Hoe wordt de contributie betaald?
Eventuele contributie verloopt via automatische incasso. U of uw contactpersoon tekent daarvoor een incassomachtiging. Verrekening vindt aan het eind van iedere maand plaats. Er vindt geen verrekening plaats bij verhindering. Tevens vindt er ook geen restitutie plaats bij overlijden of opzeggen van het lidmaatschap halverwege de maand. Wijzigingen worden aan het eind van iedere maand verwerkt.

Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de teammanager Welzijn en Dagbesteding via 06 126 520 98.