HomeZorg aanvragen?Aanvragen van tijdelijk verblijf

Aanvragen van tijdelijk verblijf

Kortdurend verblijf met zorg

Kunt u of uw naaste om medische redenen tijdelijk niet thuis wonen? Een tijdelijk verblijf op de afdeling kortdurende zorg in één van de woonzorglocaties van CuraMare kan bijdragen aan uw revalidatie- of hersteltraject. Tijdens het verblijf bieden wij u de zorg die u nodig heeft.
Binnen CuraMare zijn verschillende vormen van kortdurend verblijf mogelijk: Eerstelijns verblijf (ELV) en Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ).

Eerstelijns verblijf (ELV)

In de woonzorglocaties De Vliedberg in Ouddorp en Bestenwaerd in Dirksland kunt u opgenomen worden voor een kortdurend verblijf met een Eerste Lijns Verblijf-indicatie. ELV is ‘een medisch noodzakelijk, kortdurend verblijf in verband met geneeskundige zorg, waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid aanwezig is, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg’. Het is een tijdelijke opname gericht op herstel en terugkeer naar de thuissituatie. Aan het begin van de opname wordt met u een ontslagdatum afgesproken die periodiek geëvalueerd wordt. De zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar en valt onder het eigen risico van uw zorgverzekering.

Geriatrische revalidatie zorg (GRZ)

In Nieuw Rijsenburgh kunt u terecht voor Geriatrische Revalidatie Zorg. Het verschil tussen een eerstelijns verblijf en revalidatiezorg is dat er bij revalidatiezorg een medische indicatie is voor behandeling door verschillende behandelaren. Bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie en een diëtist. In Nieuw Rijsenburgh revalideert u onder specialistische begeleiding met als doel dat u weer thuis kunt wonen met thuiszorg indien nodig. Er wordt met u, uw arts en andere behandelaren een behandelplan opgesteld waarbij gekeken wordt welk behandeltraject u nodig heeft. In het revalidatieklimaat stimuleren we u om zo snel mogelijk, veilig èn zelfstandig de dagelijkse handelingen weer uit te kunnen voeren die nodig zijn om thuis te kunnen functioneren.

Wie betaalt het kortdurend verblijf?
Tijdelijke zorg en opvang vanwege medische redenen worden betaald vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor ELV geldt dat de indicatie onder het eigen risico van uw zorgverzekering valt.

Naar huis?
Na uw tijdelijk verblijf keert u terug naar uw thuissituatie. CuraMare Thuiszorg biedt u desgewenst professionele zorg aan huis. Aanmelden Uw medisch specialist van het ziekenhuis of huisarts kan u adviseren om te herstellen bij CuraMare.

Aanmelden voor een eerstelijns verblijf of revalidatiezorg gaat altijd via het ziekenhuis (transferverpleegkundige) of uw huisarts.

Download: folder Kortdurend verblijf met zorg bij CuraMare