HomeZorg aanvragen?Meer informatie

Meer informatie

Wilt u meer weten over het aanvragen van zorg en een indicatie of hoe het precies zit met zorgkosten en wetgeving? Kijk dan op een van onderstaande sites:

CuraMare ouderenzorg wil verantwoorde en kwalitatief goede zorg leveren aan zorgvragers. Om dit op iedere locatie te bereiken, gelden voor de verschillende woonvormen een aantal richtlijnen (in- en exclusiecriteria). Hierin is omschreven wanneer iemand voor opname en ontslag in aanmerking komt. CuraMare Zorgbemiddeling werkt binnen de kaders van deze richtlijnen.

Download: het document in- en exclusiecriteria wordt momenteel herzien.