Wachtlijst

Zodra u een indicatie voor zorg heeft en in aanmerking komt voor wonen op een van de woonzorglocaties van CuraMare, wordt u op de wachtlijst geplaatst. De wachtlijst geeft slechts een indicatie.
De wachtlijst van de ene woonzorglocatie krimpt sneller dan die van het andere. Daarnaast spelen type zorg, uw eigen voorkeuren en mate van urgentie een rol. Ook zijn er mensen die hun beurt voorbij laten gaan als er plaats is of al elders zijn geplaatst, waardoor de wachtlijst dus ‘sneller gaat'. Neem daarom altijd contact op met de zorgbemiddelaars en overleg over wijzigingen in uw situatie en de eventuele wachttijd die daarbij komt kijken en de huidige wachttijd.

Gedurende de wachtperiode begeleiden en adviseren wij u om deze periode zo prettig en verantwoord mogelijk te laten verlopen. Zo nodig bemiddelen wij voor inzet van thuiszorg of voor een andere zorgaanbieder. Zodra er een plek vrij is op de locatie van uw voorkeur nemen wij contact met u en/of uw contactpersoon op. 

Onderstaand ziet u de actuele wachtlijstcijfers van de woonzorglocaties.

       Nieuw   Rijsenburgh  De Vliedberg  Bestenwaerd  Ebbe en Vloed
   Urgent   plaatsen*  Actief   plaatsen  Wacht op   voorkeur  Wacht op   voorkeur  Wacht op   voorkeur  Wacht op   voorkeur
Januari 0 27 54 25 19 23
Februari 0 25 51 18 20 20
Maart 0 29 52 22 25 17
April 0 20 55 18 26 16

1. Urgent plaatsen:
Uw situatie is ernstig. U moet zo snel mogelijk opgenomen worden. 
2. Actief plaatsen:
Uw situatie is zorgelijk, maar u kunt nog even wachten. 
3. Wacht op voorkeur:
U woont thuis en u krijgt de zorg die u nodig heeft. U wilt graag binnen een jaar opgenomen worden op een plaats die uw voorkeur heeft. 
4. Wacht uit voorzorg: U woont thuis en u wilt nog niet worden opgenomen. U krijgt thuis de zorg die u nodig heeft. U wilt graag uit voorzorg op een wachtlijst staan. 


Er is een plek vrij, en dan?
Zodra er een plek vrij is op de locatie van uw voorkeur bij CuraMare nemen wij contact met u en/of uw contactpersoon op. Tijdens een afspraak kunt u de locatie bekijken en bespreken de zorgmedewerkers met u allerlei praktische zaken en welke zorg u nodig heeft. Uiterlijk zes werkdagen na oplevering van de kamer of het appartement moet u verhuisd zijn overeenkomstig landelijke wet- en regelgeving. Als het niet lukt om binnen de aangegeven datum te verhuizen, brengen wij daar kosten voor in rekening. De kosten hiervoor bedragen € 180,- per dag. Meer informatie over deze regeling vindt u op pagina 7 en 8 van het Wachtlijst- en opname beleid langdurige zorg  CuraMare.