HomeZorg aanvragen?Zorgovereenkomst

Zorgovereenkomst

Als u van ons zorg ontvangt dan sluiten wij met u een zorgovereenkomst. Hierin is opgenomen welke zorg u van ons ontvangt en welke afspraken er met u gemaakt zijn.
Op de zorgovereenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gewijzigd in modules, hieronder heeft u een overzicht wanneer welke algemene voorwaarden / modules van toepassing zijn.

Onderstaande algemene voorwaarden en modules zijn van toepassing op zorgovereenkomsten getekend vanaf 05-07-2022: 

Vanaf 30-3-2021 tot 05-07-2022 waren onderstaande algemene voorwaarden en modules van toepassing op zorgovereenkomst getekend na 30-3-2021, deze documenten zijn vervangen door voorgaande documenten. De wijzigingen zijn opgenomen in dit overzicht.

Zorgovereenkomsten getekend vóór 16-11-2020 vallen onder de oude voorwaarden:

De intramurale zorgovereenkomsten getekend vanaf 16-11-2020 en vóór 30-03-2021  vallen onder de deze  voorwaarden (uitgezonderd de overeenkomsten voor huishouding en dagbesteding).