Praktische informatie

Aan de slag met maatschappelijk werk
De maatschappelijk werker heeft gesprekken met u en eventueel mensen uit uw naaste omgeving om een duidelijk beeld van uw situatie te krijgen. De maatschappelijk werker zorgt  dat u de hulp krijgt die u nodig heeft. Op een positieve manier gaan ze uit van uw  mogelijkheden en probeert deze te versterken.

Soms blijkt tijdens het eerste gesprek of op een later moment dat doorverwijzing naar
een andere hulpverlener of hulpverlenende instantie gewenst is. De maatschappelijk
werker zorgt er dan voor dat u bij de juiste persoon of instantie terechtkomt.

Kosten
Voor cliënten die op een woonzorglocatie wonen met zorg vallen de kosten onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De kosten vallen wel onder het eventuele eigen risico. U kunt bij twijfel altijd uw polisvoorwaarden naslaan of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Contact 
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 16.30 uur bellen naar telefoonnummer 0187 48 82 20.

CuraMare Behandeling
Sperwer 273
3245 VP Sommelsdijk