PersoonsalarmeringMet onze persoonsalarmering kunt u in geval van nood met één druk op de knop van uw pols- of halszender hulp inroepen. U heeft de keuze uit twee soorten alarmapparaten, twee ondersteunende producten en extra producten en/of diensten. 

Type alarmapparaten

  • Vaste personenalarmering: thuis te gebruiken. Bij dit type personenalarmering is een vaste internetverbinding nodig. 
  • Vaste personenalarmering met SIM: indien u niet beschikt over een internetverbinding in huis, dan hebben wij de mogelijkheid voor een vaste personenalarmering met SIM.

Type ondersteunende producten

  • Halszender: Een alarmknop met spreek-luister verbinding die als ketting om de nek gedragen wordt.
  • Polszender: Een alarmknop met spreek-luister verbinding die als armband om de pols gedragen wordt.

Extra producten 

  • Tweede hals- of polszender: bijvoorbeeld voor uw partner. Kosten € 6,50 per maand.

Abonnementskeuze
U heeft de keuze uit twee soorten abonnementen; professionele alarmering of sociale alarmering. 

  • Professionele alarmering: Alarmopvolging door professionele hulpverleners van CuraMare + zorgslot.
  • Sociale alarmering: Alarmopvolging door eigen contactpersonen.

Zorgslot
Bij professionele persoonsalarmering is een zorgslot verplicht. Dit gecertificeerde slot geeft onze medewerkers automatisch toegang tot uw woning. Het zorgslot krijgt u in bruikleen en vervangt uw huidige voordeurslot. U krijgt 6 sleutels. Stopt uw professionele alarmering dan wordt het zorgslot verwijderd. Bewaren van het oude slot is daarom raadzaam. Er zijn geen kosten verbonden aan plaatsing en demontage van het zorgslot, indien compleet geleverd.

Tarieven: geldig van 1 april 2021 t/m 31 december 2023
Onderstaande tarieven zijn exclusief de jaarlijkse indexering per 1 januari 2022 en 2023.  Het onderscheid van apparatuur zonder of + SIM kaart is van toepassing wanneer er in de woning wel of geen internet aanwezig is.
Cliënten betalen voor het abonnement van de maand van aansluiting en de maand van beëindiging, het gehele maandtarief.
Waar van toepassing, is het abonnement inclusief het in bruikleen verstrekken van een zorgslot. 

Product     Tarieven    
Sociale alarmering       per maand     € 19,90
Sociale alarmering + SIM     per maand   € 27,50
           
Professionele alarmering     per maand   € 31,50
Professionele alarmering + SIM     per maand   € 39,50
           
Extra halszender     per maand   €    6,50
           
Eenmalige aansluiting     eenmalig   € 89,90
Voorrijkosten bij onjuist gebruik of (water)schade
aan apparatuur door cliënt
    per actie   € 86,00
Te laat afmelden gemaakte afspraak monteur     per actie   € 58,00

Vergoeding in de kosten bij medische redenen
Zijn er medische redenen voor persoonsalarmering, dan vergoedt uw zorgverzekeraar mogelijk een deel van de kosten. Hiervoor is een verklaring van uw huisarts nodig en alleen de apparatuur wordt vergoed. De abonnementskosten blijven voor eigen rekening. Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.


Vergoeding persoonsalarmering bij sociale redenen

Soms kunt u via de gemeente een vergoeding krijgen voor persoonsalarmering. Dat kan alleen als u om sociale redenen een alarm nodig heeft. U voelt zich bijvoorbeeld thuis niet veilig. En u heeft geen mensen in de buurt die u kunt waarschuwen als er iets mis is. U kunt met uw gemeente overleggen wat voor u mogelijk is. Niet alle gemeenten vergoeden de personenalarmering.

Meer informatie?
Vraag het aan uw thuiszorgmedewerker of neem contact op met het thuiszorgteam.

Direct aanvragen persoonsalarmering
Wilt u persoonsalamering aanvragen? Vul onderstaand formulier in en klik op Verzenden. Liever het aanvraagformulier handmatig invullen en opsturen? Download hier het formulier aanvraag persoonsalarmering en stuur het op volgens de instructie op het formulier. 

Als uw aanvraag ingediend is nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Persoonlijke gegevens

Apparaat keuze

U heeft de keuze uit twee soorten alarmapparaten, twee ondersteunende producten en extra producten en/of diensten. Maak onderstaand uw keuze welk alarmapparaat en ondersteunend product u wenst te ontvangen.

Abonnementskeuze

U heeft de keuze uit twee soorten abonnementen; professionele alarmering of sociale alarmering. Maak hier onder uw keuze welk type abonnement u wenst.

A. Opvolging door eigen contactpersoon

Contactpersoon 1 (deze wordt als eerste benaderd)

Contactpersoon 2

Contactpersoon 3

Medische informatie

In het belang van goede zorgverlening vragen wij u hieronder medische informatie in te vullen. CuraMare en De Zorgcentrale garanderen dat de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

1. Huisarts

2. Ziekenhuis

3. Medische bijzonderheden