Wijkverpleging

De wijkverpleegkundige komt bij u langs om te bespreken wat uw (zorg)vragen zijn. Is er zorg of verpleging nodig, dan stelt zij vast wat uw indicatie is. Daarna wordt in het zorgleefplan vastgelegd welke zorg of verpleging u zult ontvangen. U schakelt de wijkverpleegkundige in als u verzorging of (medisch specialistische) verpleging thuis nodig heeft. U kunt ook bij haar terecht voor advies, instructie en voorlichting over uw gezondheid, hulpmiddelen of medicijngebruik.

Kosten
De kosten voor wijkverpleging vallen onder uw zorgverzekering en komen niet ten laste van uw eigen risico.