HomeZorg thuisSpecialist ouderengeneeskunde thuis

Specialist ouderengeneeskunde thuis

De specialisten ouderengeneeskunde van CuraMare Behandeling zijn ook thuis voor u beschikbaar. Op doorverwijzing van uw huisarts geven zij in de vertrouwde omgeving van uw eigen huis advies over zorg en behandeling en voeren ook onderzoek onderzoek uit. 

Veel gestelde vragen

Voor wie is de inzet van de specialist ouderengeneeskunde thuis?

Een specialist ouderengeneeskunde is gespecialiseerd in de behandeling van ouderen met meerdere aandoeningen. Ze bieden begeleiding, advies en doen zo nodig onderzoek. In samenwerking met andere disciplines, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, of psychologen, streven ze ernaar om u de beste zorg te bieden, zodat u zo lang mogelijk veilig en comfortabel thuis kunt blijven wonen. 

Hoe komt u terecht bij een specialist ouderengeneeskunde?

Voor een bezoek bij u thuis van de specialist ouderengeneeskunde is een verwijzing van uw huisarts nodig. Na een verwijzing wordt, u of de opgegeven contactpersoon, gebeld door het medisch secretariaat van CuraMare om een afspraak te plannen. 

Wat kunt u verwachten van de specialist ouderengeneeskunde?

De specialist ouderengeneeskunde bekijkt welke aandoening behandeld moet worden, of een behandeling zinvol is en welke combinatie van medicijnen u veilig kan gebruiken. Ook heeft de specialist ouderengeneeskunde aandacht voor de gevolgen van de aandoening(en) voor het dagelijkse leven en bekijkt samen met u, en eventueel uw mantelzorger, met welke zorg of ondersteuning u zo lang mogelijk en zo veilig mogelijk thuis kan blijven wonen.

Wat doet de specialist ouderengeneeskunde tijdens het consult?

De specialist ouderengeneeskunde bespreekt uw situatie. Uw zorgvragen, aandoeningen en uw huidige functioneren worden aan de hand van een vragenlijst – het Geriatrisch Assesment – in kaart gebracht. Als het nodig is wordt er een lichamelijk,  neurologisch en/of een geheugenonderzoek gedaan. Indien nodig wordt aanvullende informatie opgevraagd bij andere zorgprofessionals zoals een medisch specialist in het ziekenhuis, de casemanager dementie of de thuiszorg.

Wat doet de specialist ouderengeneeskunde met de gegevens?

De huisarts wordt ingelicht door de specialist ouderengeneeskunde over de bevindingen en krijgt altijd een medische brief van het consult. Tijdens het consult wordt besproken  wie u nog meer toestemming geeft om uw gegevens te delen, bijvoorbeeld de thuiszorg of de casemanager.

Wie betaalt een consult met de specialist ouderengeneeskunde?

Een behandeling of onderzoek door een medisch specialist wordt in (bijna) alle gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. Wel kunnen er kosten van het eigen risico af gaan.