ANBI-gegevens ZVGO

Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee is een officieel erkende ANBI-instelling

Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee
Postbus 153
3240 AD Middelharnis
0187 60 73 00
www.curamare.nl
info@curamare.nl

RSIN / fiscaal nummer: 8135.18.180

Doelstelling
De Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee heeft als doel het Binnen het kader van de gezondheidszorg aanbieden van diensten en huisvesting, alsmede van intra-, semi-, trans- en extramurale ondersteuning, begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling ten behoeve van personen die daar aantoonbaar behoefte aan hebben en van wie redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zij zelf niet in die behoefte kunnen voorzien.

Beleidsplan
Zie het beleidsplan.

Functie van de bestuurders
Zie Raad van Bestuur.

Beloningsbeleid
Als bestuurder van de Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en de Stichting Zorg & Verpleging Goeree-Overflakkee treedt op de bestuurstichting Stichting CuraMare. Conform de WNT-normen en regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp zijn de vergoedingen voor de leden van de raad van bestuur en raad van toezicht over 2023:

Raad van bestuur

Drs. J.C. Moerland, Voorzitter raad van bestuur: € 223.000,-

Drs. E. Hoogervorst- van der Meer, Lid raad van bestuur: € 223.000,-

Drs. M.F.M. Shekary-Moonen, Medisch lid raad van bestuur: € 223.000,-


Raad van toezicht

Drs. R. Jonkers, Voorzitter raad van toezicht: € 26.760,-

R.H. Chabot, Lid raad van toezicht: € 5.963,- (in functie vanaf 1/9/2023)

Ir. M.J. Verdier, Lid raad van toezicht: € 17.840,-3

Drs. J. Kweekel, Lid raad van toezicht: € 17.840,-

Drs. P. Kieviet, Lid raad van toezicht: € 17.840,-

Dr. S.A.G. Kemink, Lid raad van toezicht: € 4.400,- (in functie tot 30/3/2023)

 De beloning van de raad van bestuur en toezicht komt voor 53,65% ten laste van de Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en voor 46,35% ten laste van de Stichting Zorg & Verpleging Goeree-Overflakkee.

Financiële verantwoording
Zie jaardocumenten.

Standaardformulier ANBI
Zie standaardformulier ANBI – Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee.