Geestelijke verzorging in Ebbe en Vloed

Identiteit
Ebbe en Vloed is een woonzorglocatie met een algemene identiteit. Ebbe en Vloed heeft een identiteitsraad die het unieke karakter en de eigenheid van de locatie bewaakt. Zij overleggen met het locatiemanagement, de Raad van Bestuur en zijn betrokken bij de invulling van de geestelijke verzorging.

Stiltecentrum
In het stiltecentrum vinden onderstaande activiteiten plaats. Het stiltecentrum kan ook gebruikt worden voor een rouw- of afscheidsdienst. U vindt het stiltecentrum op de begane grond, rechts naast de uitgiftebalie van ons restaurant.

Eucharistieviering
Wekelijks is er op donderdagochtend van 10.30 - 11.30 uur een eucharistieviering. Iedereen is van harte welkom.

Weeksluiting
Elke vrijdagavond wordt er een weeksluiting verzorgd. Iemand uit de plaatselijke kerkgenootschappen gaat hierin voor. Na afloop is er gelegenheid met elkaar na te praten en koffie te drinken in het restaurant.

Gesprekskring rondom de Bijbel
Regelmatig wordt er een bijeenkomst rondom de Bijbel georganiseerd door de geestelijk verzorger. Iedereen is daarbij van harte welkom. We bespreken een bijbelgedeelte, bidden en zingen. Ook is er ruimte om uw verhaal of (levens)vragen te delen met elkaar.