HomePraktische informatie en kosten woonzorglocaties

Praktische informatie en kosten woonzorglocaties

Eigen bijdrage
De kosten van uw eigen bijdrage zijn afhankelijk van uw indicatie, leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdragen voor de Wet Langdurige Zorg en de WMO. Zij zijn ook degene die het bedrag van uw rekening afschrijven. Op de site van het CAK kunt u zelf nagaan hoeveel u moet betalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het CAK.

Zorgverzekering en tandheelkundige zorg / mondzorg
U bent wettelijk verplicht u te verzekeren voor medische zorg. Als u bij ons woont, heeft u een basiszorgverzekering nodig.

Tandheelkundige zorg / mondzorg 
Woont u in een van onze woonzorglocaties, en is dat op basis van een indicatie zorg met verblijf en behandeling in het kader van de Wet langurige zorg (WLZ), dan ontvangt u vanuit deze indicatie tandheelkundige zorg / mondzorg van CuraMare Behandeling. 
De vergoeding van deze basismondzorg valt binnen de Wet Langdurige Zorg. Voor een aantal behandelingen, zoals het plaatsen van een kroon kan een aanvullende verzekering nodig zijn. U kunt dit vooraf afstemmen met uw  zorgverzekeraar. 

Extra kosten verpleeg- en verzorghuizen - tarieven per 1 januari 2022

Eten en drinken buiten de reguliere maaltijden
De kosten voor eten en drinken in het restaurant betaalt u zelf. Dit geldt niet voor vaste dagelijkse maaltijden en koffie en thee momenten  ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds.

Waskosten
Wilt u kleding laten wassen op de locatie waar u verblijft? De kosten hiervoor zijn:

  • Aanbrengen wasmerken, eenmalig: € 70,71
  • Aanschaf wasmerken en zelf of door vrijwilliger aanbrengen: € 18,81
  • Bijmerken is gratis
  • Maandelijkse waskosten: € 70,97

Kapsalon en schoonheidsspecialist
De kapsalonservice in Nieuw Rijsenburgh wordt vanuit CuraMare aangeboden en in de overige locaties evenals de schoonheidssalons, door derden. Actuele tarieven zijn in de salons beschikbaar. 

Communicatiemiddelen

Abonnement communicatiemiddelen is € 25,46 per maand.
Bij kortdurend verblijf wordt er sinds 1 januari 2022 € 1,28 per dag gerekend voor het gebruik van telefoon, cai en internet en betreft een vast bedrag per dag, ongeacht het gebruik. 

Aansluiting
  • Bewoners in De Vliedberg en Nieuw Rijsenburgh hebben een collectieve aansluiting via CuraMare voor telefonie, televisie en internet.
  • Bewoners in Ebbe en Vloed en Het Spectrum hebben op de zorgappartementen een eigen telefonie, televisie en internetaansluiting via een andere provider dan CuraMare.
  • Bewoners in Bestenwaerd van de zorgappartementen kunnen een keuze maken tussen een aansluiting via CuraMare of een andere provider. 
  • Bewoners in Ebbe en Vloed en Bestenwaerd hebben op het groepswonen een collectieve aansluiting via CuraMare voor telefonie, televisie en internet.

Overig
Voor het belverbruik geldt een maximum aan vrij verbruik, namelijk € 25,00 per maand gemeten over
3 maanden. Bij overschrijding daarvan, wordt het meerdere doorbelast.

Tarieven per maand

  • Huur TV met afstandsbediening: € 12,78
  • Kortdurend verblijf, communicatiemiddelen per dag: € 1,28 


Kijk
hier voor al onze folders en documenten.