HomePraktische informatie en kosten woonzorglocaties

Praktische informatie en kosten woonzorglocaties

Eigen bijdrage
De kosten van uw eigen bijdrage zijn afhankelijk van uw indicatie, leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdragen voor de Wet Langdurige Zorg en de WMO. Zij zijn ook degene die het bedrag van uw rekening afschrijven. Op de site van het CAK kunt u zelf nagaan hoeveel u moet betalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het CAK.

Zorgverzekering en tandheelkundige zorg / mondzorg
U bent wettelijk verplicht u te verzekeren voor medische zorg. Als u bij ons woont, heeft u een basiszorgverzekering nodig.

Tandheelkundige zorg / mondzorg 
Woont u in een van onze woonzorglocaties, en is dat op basis van een indicatie zorg met verblijf en behandeling in het kader van de Wet langurige zorg (WLZ), dan ontvangt u vanuit deze indicatie tandheelkundige zorg / mondzorg. CuraMare werkt hiervoor samen met MondzorgPlus.
De vergoeding van deze basismondzorg valt binnen de Wet Langdurige Zorg. Voor een aantal behandelingen, zoals het plaatsen van een kroon kan een aanvullende verzekering nodig zijn. U kunt dit vooraf afstemmen met uw  zorgverzekeraar. 

Over MondzorgPlus
MondzorgPlus is een ervaren en gespecialiseerde organisatie die zich speciaal richt op mondzorg voor bewoners van woonzorglocaties. Dankzij mobiele apparatuur geven zij mondzorg op uw eigen kamer/ appartement. Bij MondzorgPlus gaat de aandacht primair uit naar goede verzorging, hygiëne en een mond zonder belemmeringen, niet zozeer naar belastende (pijnlijke) tandheelkundige behandelingen. MondzorgPlus biedt te allen tijde oplossingen die passend en uitvoerbaar zijn.

Extra kosten verpleeg- en verzorghuizen - tarieven per 1 januari 2022

Eten en drinken buiten de reguliere maaltijden
De kosten voor eten en drinken in het restaurant betaalt u zelf. Dit geldt niet voor vaste dagelijkse maaltijden en koffie en thee momenten  ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds.

Waskosten
Wilt u kleding laten wassen op de locatie waar u verblijft? De kosten hiervoor zijn:

  • Aanbrengen wasmerken, eenmalig: € 70,71
  • Aanschaf wasmerken en zelf of door vrijwilliger aanbrengen: € 18,81
  • Bijmerken is gratis
  • Maandelijkse waskosten: € 70,97

Kapsalon en schoonheidsspecialist
De kapsalonservice in Nieuw Rijsenburgh wordt vanuit CuraMare aangeboden en in de overige locaties evenals de schoonheidssalons, door derden. Actuele tarieven zijn in de salons beschikbaar. 

Communicatiemiddelen

Abonnement communicatiemiddelen is € 25,46 per maand.
Bij kortdurend verblijf wordt er sinds 1 januari 2022 € 1,28 per dag gerekend voor het gebruik van telefoon, cai en internet en betreft een vast bedrag per dag, ongeacht het gebruik. 

Aansluiting
  • Bewoners in De Vliedberg en Nieuw Rijsenburgh hebben een collectieve aansluiting via CuraMare voor telefonie, televisie en internet.
  • Bewoners in Ebbe en Vloed en Het Spectrum hebben op de zorgappartementen een eigen telefonie, televisie en internetaansluiting via een andere provider dan CuraMare.
  • Bewoners in Bestenwaerd van de zorgappartementen kunnen een keuze maken tussen een aansluiting via CuraMare of een andere provider. 
  • Bewoners in Ebbe en Vloed en Bestenwaerd hebben op het groepswonen een collectieve aansluiting via CuraMare voor telefonie, televisie en internet.

Overig
Voor het belverbruik geldt een maximum aan vrij verbruik, namelijk € 25,00 per maand gemeten over
3 maanden. Bij overschrijding daarvan, wordt het meerdere doorbelast.

Tarieven per maand

  • Huur TV met afstandsbediening: € 12,78
  • Kortdurend verblijf, communicatiemiddelen per dag: € 1,28 

Extra kosten bij uitstel verhuizen
Zodra u in aanmerking komt voor een plaats op de locatie van uw voorkeur bij CuraMare nemen wij contact met u en/of uw contactpersoon op. Tijdens een afspraak kunt u de locatie bekijken en bespreken de zorgmedewerkers met u allerlei praktische zaken en welke zorg u nodig heeft. Uiterlijk zes werkdagen na oplevering van de kamer of het appartement moet u verhuisd zijn overeenkomstig landelijke wet- en regelgeving. Als het niet lukt om binnen de aangegeven datum te verhuizen, brengen wij daar kosten voor in rekening. De kosten hiervoor bedragen € 161,- per dag. Meer informatie over deze regeling vindt u op pagina 7 en 8 van het Wachtlijst- en opname beleid langdurige zorg  CuraMare.


Praktische informatie na overlijden
Na het overlijden van een naaste komt er veel op u af. We willen u daarbij zo goed mogelijk ondersteunen. Informatie over opbaren, opleveren appartement/kamer, post, nazorg, enzovoorts vindt u in de folder Praktische informatie na overlijden. 

Opleveren appartement/kamer
In de algemene voorwaarden bij de zorgovereenkomst is opgenomen dat na overlijden, uw nabestaanden, de kamer binnen 7 dagen leeg moeten opleveren. Bij langer gebruik van de kamer zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. De kosten hiervoor bedragen € 161,- per dag. Meer informatie over deze regeling en opbaren, vindt u op pagina 7 en 8 van het Wachtlijst- en opname beleid langdurige zorg  CuraMare.


________________________________________________

Kijk hier voor al onze folders en documenten.