HomePraktische informatie woonzorglocaties

Praktische informatie woonzorglocaties

Eigen bijdrage
De kosten van uw eigen bijdrage zijn afhankelijk van uw indicatie, leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdragen voor de Wet Langdurige Zorg en de WMO. Zij zijn ook degene die het bedrag van uw rekening afschrijven. Op de site van het CAK kunt u zelf nagaan hoeveel u moet betalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het CAK.

Zorgverzekering en tandheelkundige zorg / mondzorg
U bent wettelijk verplicht u te verzekeren voor medische zorg. Als u bij ons woont, heeft u een basiszorgverzekering nodig.

Inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering
Als u op een van onze woonzorglocaties woont, heeft u een inboedel-en aansprakelijkheidsverzekering nodig. U kunt uw huidige verzekering aanhouden of u kunt profiteren van ons kortingspakket. Via de Rabobank kunt u met korting bij Interpolis een verzekeringspakket afsluiten. De Rabobank kan u hierover informeren.

Tandheelkundige zorg / mondzorg
Woont u op een van onze woonzorglocaties, dan is dat op basis van een indicatie zorg met verblijf en behandeling in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Vanuit deze indicatie ontvangt u tandheelkundige / mondzorg van CuraMare. CuraMare werkt hierin samen met de tandartsen de Bles uit Middelharnis en van der Pol uit Ouddorp. Tandarts de Bles heeft in Nieuw Rijsenburgh daartoe de beschikking over een tandartsenkamer. De vergoeding hiervoor valt binnen de Wet Langdurige Zorg. Voor een aantal behandelingen, zoals het plaatsen van een kroon, dient het zorgkantoor vooraf toestemming te geven.

Extra kosten verpleeg- en verzorghuizen - tarieven per 1 januari 2019
Eten en drinken buiten de reguliere maaltijden
De kosten voor eten en drinken in het restaurant betaalt u zelf. Dit geldt niet voor vaste dagelijkse maaltijden en koffie en thee momenten  ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds.

Waskosten
Wilt u kleding laten wassen op de locatie waar u verblijft? De kosten hiervoor zijn:

  • Aanbrengen wasmerken, eenmalig: € 66,37
  • Aanschaf wasmerken en zelf of door vrijwilliger aanbrengen: € 17,66
  • Bijmerken is gratis
  • Maandelijkse waskosten: € 66,62

Communicatiemiddelen
Per 1 januari 2019 vindt een herziening van de doorbelasting voor het gebruik van geleverde communicatiemiddelen (verbinding televisie, telefoon en internet) plaats.
Afgezien van de indexering heeft dit geen gevolgen voor de cliënten die reeds in onze locaties verblijven.

 
Tarieven per maand  2018 2019
Aanwezige bewoners voor 1 januari 2019    
Telefoonabonnement * € 12,90 € 13,15
Abonnement communicatiemiddelen (huurders) * € 18,00 € 18,35
Huurders De Vliedberg overgangssituatie aanleunwoningen * € 23,90 € 23,90
WLZ-cliënten Spectrum restitutie voor verbinding televisie € 18,70-  € 18,70-
     
Instroom bewoners vanaf 1 januari 2019    
Abonnement communicatiemiddelen in
De Vliedberg en Nieuw Rijsenburgh
 

€ 23,90


Abonnement communicatiemiddelen in Ebbe en Vloed, 

alleen groepswonen
  € 23,90

*) via centrale aansluiting vanuit CuraMare

Aansluiting

  • Bewoners in De Vliedberg en Nieuw Rijsenburgh hebben een collectieve aansluiting via CuraMare voor telefonie, televisie en internet.
  • Bewoners in Spectrum en Geldershof hebben een eigen telefonie, televisie en internetaansluiting via een andere provider dan CuraMare.
  • Bewoners in Ebbe en Vloed hebben op de zorgappartementen een eigen telefonie, televisie en internetaansluiting via een andere provider dan CuraMare.
  • Bewoners in Ebbe en Vloed hebben op het groepswonen een collectieve aansluiting via CuraMare voor telefonie, televisie en internet.

Overig
Voor het belverbruik geldt een maximum aan vrij verbruik, namelijk € 25,00 per maand gemeten over 3 maanden. Bij overschrijding daarvan, wordt het meerdere doorbelast.

Tarieven per maand  2018 2019
Huur TV met afstandsbediening € 11,20 € 12,00
Alarmopvolging huurders € 24,40 € 24,90
Kortdurend verblijf, communicatiemiddelen per dag    € 1,20

 

Kijk hier voor al onze folders en documenten.