HomePraktische informatie en kosten woonzorglocaties

Praktische informatie en kosten woonzorglocaties

Bezoek
Bezoek is van harte welkom op de woongroepen. Het doet bewoners goed als partners, familie en/of vrienden langs komen. Samen met u, als bezoeker en/of mantelzorger, willen we zorgen voor het welzijn van de bewoners. Daarom zijn er een aantal bezoekregels. U vindt ze in de folder Welkom op de woongroep. 

Eigen bijdrage
De kosten van uw eigen bijdrage zijn afhankelijk van uw indicatie, leeftijd, inkomen, vermogen en gezinssamenstelling. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdragen voor de Wet Langdurige Zorg en de WMO. Zij zijn ook degene die het bedrag van uw rekening afschrijven. Op de site van het CAK kunt u zelf nagaan hoeveel u moet betalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het CAK.

Extra kosten verpleeg- en verzorghuizen - tarieven per 1 januari 2024

Eten en drinken buiten de reguliere maaltijden
De kosten voor eten en drinken in het restaurant betaalt u zelf. Dit geldt niet voor vaste dagelijkse maaltijden en koffie en thee momenten  ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds.

Waskosten
Wilt u kleding laten wassen op de locatie waar u verblijft? De kosten hiervoor zijn:

 • Aanbrengen wasmerken, eenmalig: € 81,44
 • Aanschaf wasmerken en zelf of door vrijwilliger aanbrengen: € 21,66
 • Bijmerken is gratis
 • Maandelijkse waskosten: € 81,74

Kapsalon en schoonheidsspecialist
Kapsalonservice wordt in onze locaties evenals de schoonheidssalons, aangeboden door derden. Actuele tarieven zijn in de salons beschikbaar. 

Extra toegangsdruppels
Elke cliënt krijgt een gratis toegangsdruppel van het appartement of de woongroep. Familieleden kunnen 1 tot maximaal 5 extra toegangsdruppels bestellen. Aanschafkosten zijn € 38,14 per stuk. 

Communicatiemiddelen

 • Bewoners in De Vliedberg en Nieuw Rijsenburgh hebben een collectieve aansluiting via CuraMare voor telefonie, televisie en internet.
 • Bewoners in Ebbe en Vloed en Het Spectrum hebben op de zorgappartementen een eigen telefonie, televisie en internetaansluiting via een andere provider dan CuraMare.
 • Bewoners in Bestenwaerd van de zorgappartementen kunnen een keuze maken tussen een aansluiting via CuraMare of een andere provider. 
 • Bewoners in Ebbe en Vloed en Bestenwaerd hebben op het groepswonen een collectieve aansluiting via CuraMare voor telefonie, televisie en internet.

Tarieven per maand

 • Huur TV met afstandsbediening: € 14,72
 • Telefoonabonnement € 16,13
  Voor het belverbruik geldt een maximum aan vrij verbruik, namelijk € 25,00 per maand gemeten over 3 maanden. Bij overschrijding daarvan, wordt het meerdere doorbelast. 

Verzekeringen
In onderstaand overzicht ziet u welke (verplichte) verzekeringen mogelijk voor uw situatie van toepassing kunnen zijn, in het geval u zorg vanuit CuraMare ontvangt. Het is belangrijk om goed te weten wie de kosten voor zijn / haar rekening neemt. In het geval van toegebrachte c.q. ontstane schade, zijn de specifieke omstandigheden van het geval onder meer bepalend voor de afhandeling.

Wat voor soort verzekering?

Verplicht?

Wie verzekert?

ZORGVERZEKERING
Een basisverzekering is verplicht. Met een aanvullende verzekering kunt u zich extra verzekeren voor kosten die de basisverzekering niet vergoedt. Een aanvullende verzekering is echter niet verplicht.

Als u vanwege uw geloof of levensovertuiging niet verzekerd wilt zijn voor zorgkosten, dan is de regeling gemoedsbezwaarden voor u bedoeld. Lees hierover meer op de website van het CAK via: www.hetcak.nl/regelingen/gemoedsbezwaarden

Ja

Uzelf bij uw zorgverzekeraar

TANDHEELKUDNIGE ZORG / MONDZORG
Woont u in een van onze woonzorglocaties, en is dat op basis van een indicatie zorg met verblijf en behandeling in het kader van de Wet langurige zorg (WLZ), dan ontvangt u vanuit deze indicatie tandheelkundige zorg / mondzorg. CuraMare werkt hiervoor samen met MondzorgPlus.

De vergoeding van deze basismondzorg valt binnen de Wet Langdurige Zorg. Voor een aantal behandelingen, zoals het plaatsen van een kroon kan een aanvullende verzekering nodig zijn. U kunt dit vooraf afstemmen met uw zorgverzekeraar.

Over MondzorgPlus
MondzorgPlus is een ervaren en gespecialiseerde organisatie die zich speciaal richt op mondzorg voor bewoners van woonzorglocaties. Dankzij mobiele apparatuur geven zij mondzorg op uw eigen kamer/ appartement. Bij MondzorgPlus gaat de aandacht primair uit naar goede verzorging, hygiëne en een mond zonder belemmeringen, niet zozeer naar belastende (pijnlijke) tandheelkundige behandelingen. MondzorgPlus biedt te allen tijde oplossingen die passend en uitvoerbaar zijn.

 De verplichte basiszorg-verzekering vergoedt verschillende tandheelkundige behandelingen.

U kunt aanvullende (niet-verplichte) verzekeringen hiervoor afsluiten.

Afhankelijk van de situatie;

uzelf bij uw zorgverzekeraar of op basis van een Wlz-indicatie.

INBOEDELVERZEKERING
Deze verzekering dekt schade aan spullen in de woning door bijvoorbeeld schade, brand of diefstal. Onder inboedel worden alle spullen verstaan die niet vastzitten (en dus zijn te verplaatsen/ verhuizen).  

In uw woning zijn aanwezig:

 • Meubels etc. die eigendom zijn van CuraMare (denk aan een bed, gordijnen, tv etc.)­   
 • Uw eigen spullen, waaronder eigen meubels, sieraden, smartphone en bijzondere bezittingen.

 Ondanks dat een inboedelverzekering niet wettelijk verplicht is, wordt sterk aangeraden om dit wel te doen. De financiële gevolgen kunnen namelijk erg groot zijn, mocht er onverhoopt wat gebeuren. • CuraMare

 • Uzelf

(PARTICULIERE) AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
Deze verzekering vergoedt de schade die u, per ongeluk en zonder opzet, veroorzaakt aan spullen van anderen. Of als iemand anders door uw schuld letsel oploopt.

Drie mogelijkheden zijn:

 • U maakt per ongelijk zelf iets kapot wat aan een ander toebehoort.
 • Een verzorgende/ zorgmedewerker veroorzaakt schade aan uw spullen.
 • U brengt  lichamelijk letsel toe aan een andere bewoner of aan een zorgmedewerker.
Nee 

 

 

 

 • Uzelf

 • CuraMare

 • Uzelf

WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
Deze verzekering is verplicht voor iedereen die een motorvoertuig heeft. Met een WA-verzekering bent u verzekerd voor schade die u met uw auto/ voertuig veroorzaakt.

Een WA (volledige) Casco verzekering is een aanvullende verzekering en geeft een betere dekking, maar is niet verplicht.

Ja

Uzelf

SCOOTMOBIEL/ELEKTRISCHE ROLSTOEL VERZEKERING
Maakt u gebruik van een scootmobiel of een elektrische rolstoel
die via CuraMare is geleverd? Dan zorgt CuraMare dat deze
verzekerd is voor Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM).

Ja

CuraMare

UITVAARTVERZEKERING
Hierbij gaat het om kosten die te maken hebben met een uitvaart, bijvoorbeeld het werk van de uitvaartverzorger. 

Nee

Uzelf

Extra kosten bij uitstel verhuizen
Zodra u in aanmerking komt voor een plaats op de locatie van uw voorkeur bij CuraMare nemen wij contact met u en/of uw contactpersoon op. Tijdens een afspraak kunt u de locatie bekijken en bespreken de zorgmedewerkers met u allerlei praktische zaken en welke zorg u nodig heeft. Uiterlijk zes werkdagen na oplevering van de kamer of het appartement moet u verhuisd zijn overeenkomstig landelijke wet- en regelgeving. Als het niet lukt om binnen de aangegeven datum te verhuizen, brengen wij daar kosten voor in rekening. De kosten hiervoor bedragen € 180,- per dag. Meer informatie over deze regeling vindt u op pagina 7 en 8 van het Wachtlijst- en opname beleid langdurige zorg  CuraMare.

Praktische informatie na overlijden
Na het overlijden van een naaste komt er veel op u af. We willen u daarbij zo goed mogelijk ondersteunen. Informatie over opbaren, opleveren appartement/kamer, post, nazorg, enzovoorts vindt u in de folder Praktische informatie na overlijden. 

Opleveren appartement/kamer
In de algemene voorwaarden bij de zorgovereenkomst is opgenomen dat na overlijden, uw nabestaanden, de kamer binnen 7 dagen leeg moeten opleveren. Bij langer gebruik van de kamer zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. De kosten hiervoor bedragen € 180,- per dag. Meer informatie over deze regeling en opbaren, vindt u op pagina 7 en 8 van het Wachtlijst- en opname beleid langdurige zorg  CuraMare.