HomeOver CuraMareKwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg

Thuis- & ouderenzorg 
U als bewoner, cliënt of mantelzorger kan rekenen op passende zorg en ondersteuning, afgestemd op uw wensen en behoeften.  CuraMare houdt hierin rekening met uw persoonlijke levenssfeer, levensbeschouwelijke en culturele achtergrond en uw eigen gewoontes en gebruiken.

Uw dossier
Als u in een van onze woonzorglocaties woont of gebruik maakt van onze thuiszorg maken wij afspraken ver hoe u ondersteund wilt worden om zoveel mogelijk het leven te leiden zoals u dat gewend bent.  Deze zorgafspraken  staan in uw dossier. 

CuraMare werkt met een Elektronisch Cliënt Dossier (ECD). In dit ECD worden uw gegevens, dagelijkse rapportage en de zorgafspraken digitaal vastgelegd. U heeft zelf ook toegang tot het zorgdossier. Daarvoor bieden we mijnCuraMare, een digitaal systeem waarin u snel actuele gegevens over uw zorg kunt raadplegen. U kan ervoor kiezen om ook familieleden of anderen inzage te geven in (delen van) uw dossier. U vindt hier meer informatie over mijnCuraMare.

Metingen
Naast de gesprekken die elke dag plaatsvinden vragen wij u en/of uw mantelzorger periodiek naar uw ervaringen in het cliënttevredenheidsonderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden in de organisatie gebruikt om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren. 

Kwaliteitscertificaat Goud Qmentum
CuraMare het certificaat Goud Qmentum Global International voor de kwaliteit van zorg. Deze certificering geldt voor heel CuraMare: ziekenhuiszorg, thuis- en ouderenzorg, behandeldiensten en ondersteunende diensten.

En hier stopt het niet. CuraMare blijft zich ontwikkelen en verbeteren. Heeft u zelf suggesties of ideeën? Wij horen ze graag. U kunt daarvoor gebruik maken van het contactformulier of een van onze medewerkers aanspreken.

Geef uw mening over onze zorg
Wij leren van uw ervaring en kunnen de zorg beter afstemmen op uw wensen. Hoe waardeert u het wonen, de zorg en de omgang met u of uw naaste? Op ZorgKaartNederland kunt u uw mening geven over onze zorg. Daarmee helpt u anderen bij het maken van een keuze op het gebied van zorgverlening en u draagt bij aan de verbetering van de zorg. Geef uw mening op www.zorgkaartnederland.nl

Kwaliteitskader
Het Kwaliteitskader is een landelijke richtlijn waaraan de thuis- en ouderenzorg moet voldoen. Het Kwaliteitskader beschrijft wat u en uw naasten mogen verwachten van onze zorg(locaties).

U vindt het Kwaliteitskader Wijkverpleging en het Kwaliteitskader Verpleeghuis op de website: www.patientenfederatie.nl

Lees hier verder hoe CuraMare met de Kwaliteitskaders werkt.