HomeOver CuraMareKwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg

Thuis- & ouderenzorg 
U als bewoner, cliënt of mantelzorger kan rekenen op passende zorg en ondersteuning, afgestemd op uw wensen en behoeften.  CuraMare houdt hierin rekening met uw persoonlijke levenssfeer, levensbeschouwelijke en culturele achtergrond en uw eigen gewoontes en gebruiken.

Zorgleefplan
Als u in een van onze woonzorgcomplexen woont of gebruik maakt van onze thuiszorg, heeft u een Zorgleefplan tot uw beschikking. Hierin staan alle afspraken, die u heeft gemaakt over hoe u ondersteund wilt worden om zoveel mogelijk het leven te leiden zoals u dat gewend bent. Minimaal tweemaal per jaar wordt het Zorgleefplan met u en/of uw mantelzorger geëvalueerd. Centraal staat dan de vraag of wij erin slagen u te ondersteunen te leven zoals u dat wilt? Waar nodig passen we in samenspraak met u de afspraken aan.

Metingen
Naast de gesprekken die elke dag plaatsvinden vragen wij u en/of uw mantelzorger tweejaarlijks naar uw ervaringen. Uw tevredenheid wordt tweejaarlijks door een landelijk bureau gemeten. De resultaten worden in de organisatie gebruikt om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren. Deze kwaliteitsinformatie is ook in te zien op de website www.kiesbeter.nl Jaarlijks wordt eveneens een zorginhoudelijke meting gehouden. Verzorgende en verpleegkundige vullen de landelijke meting in waarbij het gaat om de zorginhoudelijke veiligheid.
De meeste recente resultaten uit de kwaliteitsmetingen onder onze cliënten:
CuraMare Thuiszorg 9,1

Verantwoorde Zorg
CuraMare voldoet hiermee aan de normen voor Verantwoorde Zorg. Dit zijn landelijk opgestelde normen waaraan zorgorganisatie moeten voldoen.  Binnen CuraMare zijn deze vertaald en wordt er gewerkt aan de normen middels de PREZO (PREstaties in de ZOrg) prestaties.

Kwaliteitssysteem PREZO
In de gestelde normen van het PREZO kwaliteitssysteem staan de prestaties die medewerkers en de organisatie leveren aan de cliënt centraal.  In 2013 en 2016 hebben alle locaties, inclusief de thuiszorg, het PREZO keurmerk behaald. Mei 2017 hebben alle locaties en thuiszorg het gouden keurmerk behaald. Iets om als organisatie trots op te zijn!
En hier stopt het niet. CuraMare blijft zich ontwikkelen en verbeteren. Heeft u zelf suggesties of ideeën? Wij horen ze graag. U kunt daarvoor gebruik maken van het contactformulier of een van onze medewerkers aanspreken.

Geef uw mening over onze zorg
Wij leren van uw ervaring en kunnen de zorg beter afstemmen op uw wensen. Hoe waardeert u het wonen, de zorg en de omgang met u of uw naaste? Op ZorgKaartNederland kunt u uw mening geven over onze zorg. Daarmee helpt u anderen bij het maken van een keuze op het gebied van zorgverlening en u draagt bij aan de verbetering van de zorg. Geef uw mening op www.zorgkaartnederland.nl

Kwaliteitskader
Het Kwaliteitskader beschrijft wat u en uw naasten mogen verwachten van onze zorg(locaties). Bij CuraMare is dat zorg op maat. Onze medewerkers hebben oog voor uw wensen en behandelen u met respect en waardigheid. Zorg met hart en ziel. Lees hier verder.