HomeMijnCuraMare

MijnCuraMare

Als u thuis of  in een van onze woonzorglocaties zorg ontvangt van CuraMare, dan is het fijn om snel toegang te hebben tot gegevens over uw zorg. Dit is niet alleen prettig voor u, maar ook voor uw familie. Zeker omdat familie en de zorgmedewerkers steeds vaker samenwerken. Goede afstemming tussen alle betrokkenen op basis van betrouwbare, actuele informatie is dan een vereiste. Daarvoor bieden we cliëntportaal mijnCuraMare: een portaal waarin u en uw familie makkelijk en snel actuele gegevens over uw zorg kunnen raadplegen. Bekijk voor meer informatie in de folder MijnCuraMare.

Aanmelden
Spreekt de informatie u aan, en kiest u voor mijnCuraMare? Geef dit aan bij de zorgmedewerker tijdens het intakegesprek of op  elke ander moment. Voor het aanmaken van een account heeft u een e-mailadres, mobiel telefoonnummer en geldig ID nodig. De zorgmedewerker maakt het account voor u aan. U ontvangt vervolgens via email de inloggegevens.  Raadpleeg hier de gebruikersvoorwaarden van mijnCuraMare.

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Klik hier of het antwoord op uw vraag erbij staat of hoe u contact op kunt nemen bij overige vragen. 

U en/of uw eerste contact-persoon kan tijdens het intakegesprek of op een later moment bij de zorgmedewerker aangeven dat u een account wilt. Voor het aanmaken van een account heeft u een e-mailadres, mobiel telefoonnummer en geldig ID nodig. De zorgmedewerker maakt het account voor u aan. U ontvangt vervolgens via email de inloggegevens.